AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI

ROD BAŻANT korzysta z:
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 Oś priorytetowa II – Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Działanie: 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego Typ projektów 2 Rozwój terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych, Tytuł projektu: Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych

Dyżury Zarządu ROD Bażant – Czerwiec – Lipiec 2024

15.06.2024 r godz. 10:00 – 12:00
06.07.2024 r godz. 10:00 – 12:00
20.07.2024 r godz. 11:00 – 13:00
 

PRZEGLĄD DZIAŁEK W ROD BAŻANT ( sprawdzenie zagospodarowania zgodnie z regulaminem ROD )

16.06.2024 r od godz: 10:00

Szanowni Państwo,

Decyzją Zarządu ROD Bażant we Wrocławiu, mimo opóźnień w płatnościach działkowców, zakończyliśmy inwestycję związaną z równaniem parkingów na terenie A oraz terenie B. Liczymy, że brakujące wpłaty od działkowców dzierżawiących działki na terenie ROD Bażant zostaną opłacone we wskazanym terminie tj. 30.06.2024 r. 

Zarząd ROD Bażant

Zapraszamy w dniu 11.05.2024r wszystkich działkowców po odbiór kuponów rabatowych na zakupy z 10% zniżką w markecie Castorama. 

♥ DZIĘKUJEMY ♥

Szanowni Państwo,
Bardzo dziękujemy za Wasze zaufanie jakim Nas obdarzyliście i docenienie Naszej ciężkiej pracy na rzecz Rodzinnego Ogrodu Działkowego Bażant we Wrocławiu. To olbrzymi kredyt zaufania na najbliższe cztery lata. Serdecznie dziękujemy za wszystkie złożone nam gratulacje i słowa uznania jakie otrzymaliśmy od Państwa. Cieszymy się wraz ze wszystkimi działkowcami ROD Bażant, ponieważ nasz sukces został wypracowany solidarnie we wspólnej pracy. Składamy serdeczne podziękowania za dotychczasową współpracę, z nadzieją na jej dalsze kontynuowanie.
Z wyrazami szacunku
Zarząd ROD Bażant

Szanowni Państwo, 

Informujemy, że otrzymaliśmy od dyrekcji sklepu Castorama Wrocław Korona, przy ulicy Krzywoustego 126A, zaproszenie dla ROD Bażant oraz wszystkich działkowiczów na zakupy w/w sklepie.  W ramach współpracy otrzymamy 10 % rabatu na zakupy. Karty/kody na zakupy dla każdego działkowicza zostaną oficjalnie przekazane przez dyrekcję sklepu Castorama w poniedziałek na ręce Zarządu ROD Bażant, następnie zostaną przekazane na ręce działkowiczom Naszego Ogrodu.
 
Zarząd ROD Bażant

INFORMACJA

UWAGA!!! W dniu 12.04.2024r (piątek) zostanie odkręcona woda na Naszym ogrodzie – teren B i teren C. Prosimy wszystkich działkowców o zamknięcie zaworów przy ujęciu wody aby uniknąć zalania dzierżawionej działki co może spowodować nie zamierzone straty. Prosimy również o zakończenie prac związanych z instalacją wodną na dzierżawionych działkach aby napełnianie wodociągu odbyło się bez problemowo.

Zarząd ROD Bażant

Informacja

Zarząd ROD Bażant informuje, że Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze odbędzie się w dniu:
13.04.2024 r.
termin I godz. 11.30,
termin II godz. 11.45.

Zapraszamy wszystkich członków PZD do udziału w walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym.

Osoby chętne do pomocy w sprawnym przeprowadzeniu zebrania (udział w komisjach mandatowej, wyborczej, uchwal i wniosków, skrutacyjnej, przygotowanie miejsca zebrania, sprawdzanie obecności itp.) prosimy o zgłoszenie się e-mailem lub do biura ROD :
Mail: pzd.rod.bazant@gmail.com

Prosimy również o zgłoszenie się chętnych członków PZD do aktywnej pracy w nowo wybieranych na walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym zarządzie i komisji rewizyjnej ROD Bażant.

Prosimy o wskazanie propozycji celów i planów do realizacji przez nowy zarząd ROD w trakcie kadencji w latach 2024-2028 na wskazane wcześniej adresy. Propozycje można składać również na piśmie najlepiej do skrzynki pocztowej umieszczonej przy bramie teren B.

Zarząd ROD Bażant

Informacja

W dniu 13.04.2024r odbędzie się Walna Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze. Godzina zostanie ustalona i podana w najbliższych dniach. Zwracamy się do Państwa z prośbą o pomoc w organizacji najważniejszego w roku dla działkowców zebrania przy rozkładaniu ławek, namiotów, pomocy przy sprawdzaniu obecności oraz przy pracach porządkowych. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z Zarządem ROD Bażant.

Szanowni działkowcy,

Przed nami kolejny sezon ogrodniczy, pełen wyzwań i ciężkiej pracy. W kwietniu planowane jest włączenie wody na ogrodzie ROD Bażant, prosimy wszystkie osoby zainteresowane podłączeniem do sieci wodnej na terenie B lub C o zgłoszenie się z potwierdzeniem wpłaty do biura Zarządu – jest to ostatni moment na podłączenie się do instalacji przed odkręceniem zaworów. Następna możliwość podłączenia nastąpi na jesień po sezonie ogrodowym.

Osoby, które zostały podłączone, a nie podpisały jeszcze umowy proszone są o pilne dopełnienie formalność w celu możliwości korzystania z wody. W innym przypadku zawory nie zostaną odkręcone.

Prosimy wszystkie osoby, które wykonały już instalacje elektryczne na własnej działce o zgłaszanie się do biura Zarządu w celu zgłoszenia gotowości instalacji do włączenia do sieci elektrycznej oraz podpisania umowy  na korzystanie z prądu.

Jednocześnie przypominamy, że inwestycja elektryfikacji ROD Bażant została zakończona na wszystkich trzech terenach ( A, B, C ) ogrodu, a inwestycja nawodnienia ogrodu została ukończona na terenie B i C. ( Drugi etap inwestycji na terenie A zostanie rozpoczęty po osiągnięciu wymaganej liczby wpłat ) Zgodnie z Regulaminem i Statutem ROD każdy dzierżawca, ma obowiązek rozliczyć zaległości z tytułu opłat działkowych i opłat inwestycyjnych. Zrozumiałe jest zatem, że każdy członek społeczności ogrodowej powinien mieć swój wymierny udział w tych inwestycjach. Nieuiszczenie opłat w terminie będzie skutkowało podjęciem kroków zgodnie ze Statutem oraz Regulaminem ROD w celu wyegzekwowania należności.

2024

            We Wrocławskim Rodzinnym Ogrodzie Działkowym Bażant zaczyna się gorący okres. Zaczynamy szykować się do Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego 2024, na którym zostaną podjęte przez Państwa kluczowe i bardzo ważne decyzje dotyczące przyszłości ogrodu. Zdecydujecie Państwo o kierunku rozwoju ogrodu działkowego, zdecydujecie Państwo o sposobie zarządzania ogrodem, zdecydujecie Państwo o priorytetach na najbliższe 5 lat.

            Jedocześnie trwa intensywny okres rozliczeń zaległości – zarówno opłat działkowych jak również inwestycyjnych w celu zachowania dotychczasowego tempa rozwoju. Około 30 procent działkowców, dzierżawiących działki na naszym ogrodzie zalega z płatnościami różnego rodzaju. Zgodnie z pismem, które Państwo otrzymaliście z końcem roku, zgodnie z Regulaminem i Statutem ROD każdy dzierżawca, ma obowiązek rozliczyć zaległości z tytułu opłat działkowych i opłat inwestycyjnych. Zrozumiałe jest zatem, że każdy członek społeczności ogrodowej powinien mieć swój wymierny udział w tych inwestycjach. Nieuiszczenie opłat w terminie będzie skutkowało podjęciem kroków zgodnie ze Statutem oraz Regulaminem ROD w celu wyegzekwowania należności.

            Nadchodzi sezon wiosenny i letni, a wraz z nim uaktywniają się wszyscy działkowicze. Każdy chciałby, aby ogród był zadbany i piękny, aby czas spędzany na świeżym powietrzu był czystą przyjemnością. Wymaga to olbrzymich nakładów pracy zarówno ze strony działkowców, którzy dbają o swoje plony, kwiaty, altany itp., wymaga to również olbrzymich nakładów pracy ze strony Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Jest to czas wybierania najlepszych rozwiązań/ofert na bieżące funkcjonowanie ogrodu min.: odbiór śmieci – co zawsze powoduje dużo emocji, WC – niezbędna higiena, porządkowanie terenu tj. sprzątanie, koszenie trawy, bieżące naprawy oraz wszelkiego rodzaju serwisy i przeglądy min.: instalacji elektroenergetycznej, instalacji wodnej, przegląd studni itp.

            Kluczowym elementem rozwoju jest ciężka praca i finanse, które pozwalają na realizacje postawionych sobie celi. Finansowanie ogrodu jest niezbędne do jego funkcjonowania i rozwoju. Pozyskanie finansowania umożliwi wdrożenie inwestycji oraz pokryje zapotrzebowanie dla działalności rozwojowej.

            Wszystkie aktualne opłaty zamieszczone są na stronie internetowej: www.rod-bazant.pl oraz w gablotach na terenie ogrodu. Informację na temat opłat oraz zaległości można uzyskać wysyłając zapytanie na maila: pzd.rod.bazant@gmail.com . W treści maila proszę napisać: NUMER DZIAŁKI – MOJE OPŁATY.

Prezes Zarządu ROD Bażant we Wrocławiu

Zbigniew Pawłowski

Szanowni, Mili Państwo,

nim złożymy Państwu życzenia, przede wszystkim, pragniemy Państwu bardzo podziękować. Dziękujemy za zaufanie jakim nas Państwo obdarzyliście, dziękujemy za możliwość współpracy z Państwem. Dziękujemy, że dzielicie się Państwo z nami swoją wiedzą i doświadczeniem, dziękujemy za częsty kontakt telefoniczny i mailowy.

A dziś, proszę przyjmijcie Państwo od nas życzenia świąteczne, zdrowia przede wszystkim i czasu o jakim Państwo marzyliście. Na Nowy Rok, jeszcze więcej zdrowia, spełnienia marzeń, życzliwości sąsiadów i wszelkiej pomyślności.

Zarząd ROD BAŻANT