AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI

ROD BAŻANT korzysta z:
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 Oś priorytetowa II – Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Działanie: 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego Typ projektów 2 Rozwój terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych, Tytuł projektu: Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych

2024

            We Wrocławskim Rodzinnym Ogrodzie Działkowym Bażant zaczyna się gorący okres. Zaczynamy szykować się do Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego 2024, na którym zostaną podjęte przez Państwa kluczowe i bardzo ważne decyzje dotyczące przyszłości ogrodu. Zdecydujecie Państwo o kierunku rozwoju ogrodu działkowego, zdecydujecie Państwo o sposobie zarządzania ogrodem, zdecydujecie Państwo o priorytetach na najbliższe 5 lat.

            Jedocześnie trwa intensywny okres rozliczeń zaległości – zarówno opłat działkowych jak również inwestycyjnych w celu zachowania dotychczasowego tempa rozwoju. Około 30 procent działkowców, dzierżawiących działki na naszym ogrodzie zalega z płatnościami różnego rodzaju. Zgodnie z pismem, które Państwo otrzymaliście z końcem roku, zgodnie z Regulaminem i Statutem ROD każdy dzierżawca, ma obowiązek rozliczyć zaległości z tytułu opłat działkowych i opłat inwestycyjnych. Zrozumiałe jest zatem, że każdy członek społeczności ogrodowej powinien mieć swój wymierny udział w tych inwestycjach. Nieuiszczenie opłat w terminie będzie skutkowało podjęciem kroków zgodnie ze Statutem oraz Regulaminem ROD w celu wyegzekwowania należności.

            Nadchodzi sezon wiosenny i letni, a wraz z nim uaktywniają się wszyscy działkowicze. Każdy chciałby, aby ogród był zadbany i piękny, aby czas spędzany na świeżym powietrzu był czystą przyjemnością. Wymaga to olbrzymich nakładów pracy zarówno ze strony działkowców, którzy dbają o swoje plony, kwiaty, altany itp., wymaga to również olbrzymich nakładów pracy ze strony Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Jest to czas wybierania najlepszych rozwiązań/ofert na bieżące funkcjonowanie ogrodu min.: odbiór śmieci – co zawsze powoduje dużo emocji, WC – niezbędna higiena, porządkowanie terenu tj. sprzątanie, koszenie trawy, bieżące naprawy oraz wszelkiego rodzaju serwisy i przeglądy min.: instalacji elektroenergetycznej, instalacji wodnej, przegląd studni itp.

            Kluczowym elementem rozwoju jest ciężka praca i finanse, które pozwalają na realizacje postawionych sobie celi. Finansowanie ogrodu jest niezbędne do jego funkcjonowania i rozwoju. Pozyskanie finansowania umożliwi wdrożenie inwestycji oraz pokryje zapotrzebowanie dla działalności rozwojowej.

            Wszystkie aktualne opłaty zamieszczone są na stronie internetowej: www.rod-bazant.pl oraz w gablotach na terenie ogrodu. Informację na temat opłat oraz zaległości można uzyskać wysyłając zapytanie na maila: pzd.rod.bazant@gmail.com . W treści maila proszę napisać: NUMER DZIAŁKI – MOJE OPŁATY.

Prezes Zarządu ROD Bażant we Wrocławiu

Zbigniew Pawłowski

Szanowni, Mili Państwo,

nim złożymy Państwu życzenia, przede wszystkim, pragniemy Państwu bardzo podziękować. Dziękujemy za zaufanie jakim nas Państwo obdarzyliście, dziękujemy za możliwość współpracy z Państwem. Dziękujemy, że dzielicie się Państwo z nami swoją wiedzą i doświadczeniem, dziękujemy za częsty kontakt telefoniczny i mailowy.

A dziś, proszę przyjmijcie Państwo od nas życzenia świąteczne, zdrowia przede wszystkim i czasu o jakim Państwo marzyliście. Na Nowy Rok, jeszcze więcej zdrowia, spełnienia marzeń, życzliwości sąsiadów i wszelkiej pomyślności.

Zarząd ROD BAŻANT