Zarząd ROD Bażant

Zarząd ROD Bażant

ROD BAŻANT korzysta z:
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 Oś priorytetowa II – Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Działanie: 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego Typ projektów 2 Rozwój terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych, Tytuł projektu: Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych

Prezes Zarządu ROD Bażant – ZBIGNIEW PAWŁOWSKI

Wiceprezes Zarządu ROD Bażant – JADWIGA WALA

Skarbnik Zarządu ROD Bażant – DANIEL ŁYSZCZARZ

Sekretarz Zarządu ROD Bażant – MICHAŁ CZAJKA

Członek Zarządu ROD Bażant – KATARZYNA LIBURA