Archiwum 2023

Archiwum 2023


19.12.2023r

INFORMACJA

Odpowiadając na pytania otrzymane na maila dotyczące rozliczeń oraz inwestycji informujemy, że wszystkie niejasności dotyczące opłat wyjaśniamy na bieżąco po informacji od Państwa. Jednoczenie informujemy, że wszystkie inwestycje zostaną zrealizowane zgodnie z planem po uzyskaniu wpłat od Państwa na konto ROD Bażant – priorytetem jest „Nawodnienie terenu A” – realizacja rozpocznie się po uzyskaniu wpłat od 80% działkowców.

Zarząd ROD Bażant


18.12.2023r

Dyżury Zarządu ROD Bażant zostaną wznowione od marca 2024r. Terminy dyżurów zostaną umieszczone na tablicach ogłoszeń oraz na stronie internetowej.


17.11.2023r

INFORMACJA

ŚMIECI POZOSTAWIONE NA TERENIE OGRODU ZOSTANĄ USUNIĘTE NA KOSZT WSZYSTKICH DZIAŁKOWCÓW. Osoby odpowiedzialne za pozostawienie odpadów proszone są o natychmiastowe ich usunięcie.

Zarząd ROD Bażant


10.11.2023r

UWAGA!!!

W dniu 10.11.2023r zostały rozpoczęte prace na terenie ogrodu w związku z wyrównaniem parkingów.

Prosimy nie parkować aut w trakcie prac budowlanych na terenie parkingu A i B.

Za utrudnienia przepraszamy.

Zarząd ROD Bażant


08.11.2023r

ZAWIADOMIENIE

PROSIMY O PILNE PRZESŁANIE ZDJĘCIA ZE STANEM LICZNIKA PRZEZ DZIERŻAWCÓW DZIALEK:

27B, 28B, 39B, 44B, 45B, 57B, 61B, 72B, 77B, 80B, 81B, 145B, 4C

ZDJĘCIA LICZNIKÓW PROSIMY WYSYŁAĆ NA ADRES: pzd.rod.bazant@gmail.com PODAJĄC NUMER DZIAŁKI.

OSTATECZNY TERMIN PRZESŁANIA ZDJĘĆ ZE STANEM LICZNIKA UPŁYWA W DN. 17.11.2023r.

Opłaty za zużycie energii elektrycznej i zużycia wody wraz z zaległościami w opłatach zostaną wysłane po naliczeniu prze firmę prowadzącą księgowość dla ROD Bażant we Wrocławiu. ( Przypominamy, że wysokość opłat za media jest podana w zakładce opłaty. )

Zarząd ROD Bażant


31.10.2023r

INFORMACJA

Informujemy, że w dniu dzisiejszym tj 31.10.2023r został wstrzymany odbiór śmieci na okres zimowy. Prosimy o zachowanie czystości na ogrodzie.

Informujemy również, że na okres zimowy zostają zamknięte wszystkie bramy ogrodowe w celu ochrony alejek przed rozjeżdżanie przez wjeżdżające auta mimo niekorzystnych warunków pogodowych. Prosimy o zastosowanie się do wprowadzonych zmian na sezon zimowy.

Zarząd ROD Bażant


05.10.2023r

INFORMACJA

Odczyt podliczników energii elektrycznej na Terenie A, Terenie B oraz Terenie C odbędzie się w dniu 28.10.2023 r. Po naliczeniu opłat zostaną wysłane rozliczenia do działkowców. Jednocześnie informujemy, że brak opłat w określonym terminie zgodnie z regulaminem korzystania z energii elektrycznej będzie skutkowało wyłączeniem dostaw prądu do czasu uregulowania płatności.

Zarząd ROD Bażant


05.10.2023r

INFORMACJA

W dniu 28. 10. 2023 roku zostanie zakręcona woda na okres zimowy.

Kontrola i odczyty wodomierzy będzie prowadzona w dniu 28. 10. 2023 roku od godz.10:00. 

Każdy wodomierz musi być sprawdzony przez odczytującego.

W przypadku niemożliwości przybycia w podanym terminie prosimy o podanie  terminu oraz godziny, w jakiej zostanie udostępniony wodomierz do kontroli na działce ,w biurze Zarządu w dniu 23.10.2023 od godz.17:00 do godz. 19:00.

 lub kontakt telefoniczny z Zarządem ogrodu na numer 729-857-615 .

Ostateczny termin odczytów wodomierzy upływa w dniu 28 października 2023 roku.

Po tym terminie w przypadku braku odczytu wodomierza będzie naliczony dodatkowo  ryczałt w wysokości 20 m3.

Prosimy o dostosowanie się do wyżej wymienionych zaleceń, terminu oraz godzin kontroli wodomierzy.

Zarząd ROD Bażant


05.10.2023

Dyżury Zarządu

Harmonogram dyżuru Zarządu ROD Bażant.

09.10.2023 godz. 17:00 – 19:00

23.10.2023 godz. 17:00 – 19:00

Zapraszamy


03.09.2023r

– DZIĘKUJEMY –

Zarząd pragnie serdecznie podziękować wszystkim , którzy przybyli na nasz działkowy festyn, za bardzo liczny udział w zorganizowanych przez nas konkursach. Zostały wręczone nagrody: Działkowiec roku 2023, Najładniejsza Działka 2023, Najładniejszy bukiet kwiatów 2023 oraz nagrody dla Małych Działkowców 2023. Zdjęcia z festynu w naszej galerii w zakładce Dzień Działkowca 2023. Dziękujemy także za miłe słowa pod naszym adresem za zorganizowanie Dnia Działkowca oraz za naszą pracę w Ogrodzie.

Zarząd ROD Bażant21.08.2023r

UWAGA !!!

Informujemy, że w dniu 24.08.2023r ( czwartek ) od godziny 18:00 rozpoczniemy podpisywanie umów na dostawy energii dla działkowców z Terenu A. Każda osoba, która ma sprawdzoną instalację przed popisaniem umowy zobowiązana jest do zapłaty opłaty energetycznej rocznej w wysokości 20 zł (  pełna opłata roczna wynosi 50 zł ). Potwierdzenie przelewu pełnej kwoty ( 1035 zł ) za przyłączenie oraz opłaty energetycznej należy przedstawić przy podpisywaniu umowy.

Nr konta:

ROD Bażant Santander   40 1090 2402 0000 0001 3171 7921

Zarząd ROD Bażant


12.08.2023r

INFORMACJA

Informujemy, że w dniu 12.08.2023r odbyło się sprawdzenie wewnętrznych instalacji elektrycznych na dzierżawionych działkach. Zostało sprawdzonych już ponad 30% wszystkich wykonanych instalacji !!!

W najbliższym czasie pierwsi Działkowcy podpiszą wyczekane umowy na dostawę energii elektrycznej do własnych działek, tym samym zakończyliśmy proces inwestycyjny „Elektryfikacji ROD” – tereny A, B, C  – życzymy przyjemnego użytkowania.

Gotowość do podłączenia kolejnych działek proszę zgłaszać na adres mail: pzd.rod.bazant@gmail.com

Zarząd ROD Bażant


24.07.2023r

INFORMACJA

Informujemy, że w najbliższych dniach zostanie przeprowadzony przegląd instalacji elektrycznych wykonanych przez działkowców w celu sprawnego podpisania umów na korzystanie z energii elektrycznej na terenie A – data zostanie podana na tablicach ogłoszeń. Montaż tabliczek z oznakowaniem działek rozpocznie się od środy – od terenu A do terenu C.

Zarząd ROD Bażant


24.07.2023r

DYŻUR ZARZĄDU

Informujemy, że pierwszy dyżur po okresie urlopowym Zarządu ROD Bażant odbędzie się w dniu 07.08.2023 r w godz. 17:00 – 19:00

Zarząd ROD Bażant


17.07.2023r

INFORMACJA

Informujemy, że w dniu 30.06.2023r odbył się odbiór ogrodowej instalacji elektrycznej na terenie A. Uwagi zgłoszone do wykonawcy zostały usunięte. Zarząd ROD Bażant wystąpił do firmy Tauron o zawarcie umowy kompleksowej na dostawy energii dla terenu A – czekamy na decyzje i założenie licznika energii elektrycznej.

Zarząd ROD Bażant


24.05.2023r

ZAWIADOMIENIE

Informujemy, że w dniu 27.05.2023r od godziny 10:00 będzie uruchomiony rębak na terenie B – miejsce składowania gałęzi z przecinki drzew itp. znajduje się na przeciwko bramy wjazdowej na ogród.

Miejsce składowania gałęzi z przecinki drzew itp. dla terenu A – parking ogrodowy terenu A, prosimy o gromadzenie gałęzi itp. do dnia 15.06.2023 r 

Miejsce składowania gałęzi z przecinki drzew itp. dla terenu C – parking ogrodowy terenu C, prosimy o gromadzenie gałęzi itp. do dnia 15.06.2023 r

Zarząd ROD Bażant


04.05.2023r

ZAWIADOMIENIE

Informujemy, że w dniu 04.05.2023r zostały wysłane na adresy e-mali rozliczenia za prąd za okres 30.12.2022r – 16.04.2023r plus opłata energetyczna. Prosimy o sprawdzenie skrzynek pocztowych. Osoby nie posiadające adresu e- mail proszone są o odbiór osobisty. Rachunki można odebrać w Zarządzie ROD Bażant w dniu 15.04.2023r w godz. 17:00 – 19:00.

Zarząd ROD Bażant


02.05.2023r

INFORMACJA

Zgodnie z Art. 183 kodeksu karnego, który mówi o tym że: Kto wbrew przepisom składuje odpady lub substancje w sposób, że może to zagrozić życiu lub zdrowiu człowieka lub spowodować istotne obniżenie jakości wody, powietrza lub powierzchni ziemi podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Zgodnie z Art. 81 ustawy o prawie autorskim osoby pozostawiające odpady poza koszami na śmieci na terenie ROD Bażant wyrażają zgodę na publikację swojego wizerunku na portalach społecznościowych i tablicach ogłoszeń ROD Bażant. Osoby nie wyrażające na to zgody, proszone są o  wyrzucanie śmieci do właściwych koszy.

Zarząd ROD Bażant


21.04.2023r

INFORMACJA

Miło nam poinformować, że korzystając z: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 Oś priorytetowa II – Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Działanie: 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego Typ projektów 2 Rozwój terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych, Tytuł projektu: Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych, powstały na terenie A i terenie B dwa nowe place zabaw dla dzieci.

Życzymy miłej zabawy najmłodszym działkowcom !!!

Zarząd ROD Bażant


11.04.2023r

Zawiadomienie

 
Niniejszym zawiadamiamy o dokonaniu na ROD Bażant we Wrocławiu, ul. Bierutowska b/n, szkody z Art. 288 kk. – zniszczenie/uszkodzenie tablic ogłoszeniowych na terenie ROD. Wnosimy o natychmiastowe naprawienie szkody przez osobę dopuszczającą się tego czynu za nim zostanie wszczęte postępowanie administracyjne.
 
Uzasadnienie
Osoba, która doprowadziła do uszkodzenia tablic ogłoszeniowych poprzez umieszczenia ogłoszenia niezgodnie z funkcją jakie pełnia tablice oraz bez zgody administratora na terenie ROD Bażant ponosi odpowiedzialność administracyjna przewidzianą zgodnie z:

Art. 288 KK

§ 1. Kto cudzą rzecz niszczy, uszkadza lub czyni niezdatną do użytku, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 4. Ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 2 następuje na wniosek pokrzywdzonego.

Zarząd ROD Bażant

ZDROWYCH, POGODNYCH ŚWIĄT WIELKANOCNYCH, PEŁNYCH WIARY, NADZIEI I MIŁOŚCI. RADOSNEGO, WIOSENNEGO NASTROJU, SERDECZNYCH SPOTKAŃ W GRONIE RODZINY I WŚRÓD PRZYJACIÓŁ ORAZ WESOŁEGO ALLELUJA

ŻYCZY ZARZĄD ROD BAŻANT.


06.04.2023r

INFORMACJA

Szanowni Państwo,

W dniu dzisiejszym tj. 06.04.2023r została wygenerowana automatyczna wiadomość e-mali na podane przez Państwa adresy mailowe z zaproszeniem na Walne Zebranie Sprawozdawcze 2023r, które odbędzie się w dniu 23.04.2023r  o godzinie 11:00 (pierwszy termin) lub 11:30 (drugi termin) przed biurem Zarządu ROD na terenie B. Materiały sprawozdawcze dostępne są do wglądu w dniach 21-22.04.2023r w godzinach 17:00 – 18:00 w biurze ogrodu. Prosimy o sprawdzenie skrzynek pocztowych e-mail.

Zarząd ROD Bażant


05.04.2023r

Dziękujemy !!!

Bardzo Nam miło poinformować, że większa część Działkowców już podpisała umowy na korzystanie z ogrodowej sieci wodnej. Prosimy o jak najszybsze zgłaszanie się do Zarządu ROD Bażant w celu zawarcia umowy aby sprawnie przeprowadzić pierwsze uruchomienie instalacji wodnej tak oczekiwanej od lat !!!

Zarząd ROD Bażant


23.03.2023r

MY NIE LEJEMY WODY,  woda leje  się sama … z kranu.

Szanowni Państwo,

Zapraszamy działkowców z terenu B oraz terenu C do podpisania umowy na korzystanie z instalacji wodnej ROD Bażant na najbliższym dyżurze Zarządu, który odbędzie się w dniu 03.04.2023r w godzinach 16:30 – 19:00. Prosimy o zabranie ze sobą:

 • numeru licznika
 • aktualnego stanu licznika
 • potwierdzenia przelewu opłaty serwisowej wodnej w wysokości 50 zł

Po zawarciu umów z Wszystkimi działkowcami podłączonymi do instalacji wodnej ROD Bażant zostanie uruchomiona sieć wodna.

Zarząd ROD Bażant


21.03.2023r

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

D o t y c z y: Wykonanie elementów małej infrastruktury, tj.: 

 1. Zakup i montaż placu zabaw na potrzeby ROD Bażant we Wrocławiu – 2 szt

Dla: Polski Związek Działkowców Stowarzyszenie ogrodowe w Warszawie ROD BAŻANT we Wrocławiu, prowadzonego na podstawie zapytania ofertowego oraz opublikowanego na stronie internetowej: ww.rod-bazant.pl w dniu 05.03.2023 r

Zamawiający Polski Związek Działkowców Stowarzyszenie ogrodowe w Warszawie ROD BAŻANT we Wrocławiu na podstawie zapytania ofertowego z dnia 05 marca 2023 r. informuje, iż w dniu 21 marca 2023 r., w wyniku badania i oceny ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację zadania:

Wykonanie elementów małej infrastruktury, tj.:

 1. Zakup i montaż placu zabaw na potrzeby ROD Bażant we Wrocławiu – 2 szt, została wybrana spośród ofert nadesłanych oferta najkorzystniejsza Wykonawcy:

Oferta nr 5:

InspiroART Anna Ryzner

Zajączków 101, 55-120 Oborniki Śląskie

E-mail: biuro@inspiroart.com

NIP: 614-125-42-08

REGON: 932946081

Uzasadnienie prawne:

Wyboru oferty najkorzystniejszej dokonano zgodnie z przedstawionymi kryteriami w zapytaniu ofertowym.

Uzasadnienie faktyczne:

Wybrany wykonawca spełnił wszystkie wymagania określone Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. Złożona przez niego oferta uzyskała najkorzystniejszy bilans punktów w oparciu o przyjęte kryterium oceny ofert – najniższą cenę, gearancję.

Do dnia składania ofert, tj. do dnia 20 marca 2023 r., na maila Zamawiającego Polski Związek Działkowców Stowarzyszenie ogrodowe w Warszawie ROD BAŻANT we Wrocławiu wpłynęło pięć (5) odpowiedzi.

Zamawiający dokonał oceny i porównania złożonych ofert niepodlegających wykluczeniu oraz odrzuceniu. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający kierował się kryterium – Cena, gwarancja.

Numer oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena: Liczba pkt w kryterium cena

Gwarancja: Liczba pkt w kryterium gwarancja

Kolejność oferty

 1. Dr Spil Polska

Pietrusińskiego 14

40-842 Katowice

NIP: 954-154-96-76

REGON: 273846834

Oferta nie została przedstawiona

 1. Buglo Play Sp. z o.o.

ul.BoWiD 4,

75-209 Koszalin

NIP 5272952059, BDO: 000564410

Oferta odrzucona – nie spełnione kryteria

 1. Lars Laj Polska Sp. z o. o.

Migdałowa 11

72-003 Dobra k. Szczecina

nr BDO 000013673

Oferta nie została przedstawiona

 1. MOKADI PLACE ZABAW

PLAC JAGIEŁŁY 24

97-320 WOLBÓRZ

NIP: 771-23-65-316

Oferta uzyskała: 79% punktów łącznie ww kryteriach

 1. INSPIRO ART

ZAJĄCZKÓW 101

55-120 OBORNIKI ŚLĄSKIE

NIP: 6141254208

REGON: 932946081

Oferta uzyskała: 100% punktów łącznie ww kryteriach


19.03.2023r

INFORMACJA

Zarząd ogrodu informuje, że w dniu 23.04.2023 r. o godzinie 11:00 odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawcze za 2022 r.

Porządek zebrania oraz terminy udostępnienia dokumentów sprawozdawczych zawarte będą w zawiadomieniach  – przesłanych pocztą tradycyjną lub drogą elektroniczną.

Zebranie zostanie przeprowadzone przy biurze Zarządu ( kontener ) na terenie B ogrodu ROD Bażant we Wrocławiu, ul. Bierutowska b/n, 51-317 Wrocław.

Zarząd ROD Bażant


19.03.2023r

40 lat minęło …

Szanowni Państwo,

W sierpniu 2023 roku będziemy obchodzić 40 rocznicę powstania RODZINNEGO OGRODU DZIAŁKOWEGO BAŻANT we Wrocławiu. Wielu z nas ma osobiste wspomnienia związane z ogrodem. Niektórzy w swoich zbiorach posiadają dokumenty i zdjęcia, a może nawet i filmy z tamtych lat. Część z nich zapewne nigdy nie ujrzała światła dziennego. Aby to zmienić, Zarząd ROD Bażant zwraca się z prośbą o  opowiedzenie osobistych doświadczeniach związanych z powstaniem naszego ogrodu działkowego oraz jak się zmienił przez te 40 lat.

Prosimy zarówno o pisemne wspomnienia, jak i zdjęcia wykonane przez naszych Działkowców. Wszystkie zamieścimy na naszej stronie internetowej. Materiały prosimy wysyłać na adres: e-mail pzd.rod.bazant@gmail.com i na adres pocztowy ogrodu lub dostarczyć do biura Zarządu ROD Bażant.

Prosimy o dołączenie podpisanej klauzuli do nadesłanych materiałów:

Wyrażam zgodę na wykorzystanie i publikację przez ROD Bażant zdjęć mojego autorstwa/materiałów filmowych nadesłanych do ROD Bażant. Zgoda obejmuje bezpłatne i bezterminowe wykorzystanie zgłoszonych prac na wszystkich polach eksploatacji zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880 z późn. zm.), Zgoda zostaje wyrażona bezterminowo, nieodpłatnie i bez ograniczeń podmiotowych i przedmiotowych. Oświadczam, że fotografie zostały wykonane przeze mnie osobiście, posiadam do nich wszelkie prawa oraz zgody osób widocznych na zdjęciach na publikację ich wizerunku.

Zarząd ROD Bażant


19.03.2023r

INFORMACJA

W dniu 03.04.2023r zostaną podstawione na ogród pojemniki na odpady komunalne. Prosimy o rozsądne korzystanie oraz segregację śmieci. Śmieci pozostawione obok pojemników nie będą zabierane i będą generować dodatkowe koszty dla ogrodu.

Zarząd ROD Bażant


18.03.2023r

INFORMACJA

W dniu 21.03.2023r ( wtorek ) zostaną zamontowane ostanie studzienki na terenie B i terenie C w tym sezonie oraz zostanie wyrównany teren na alejkach ogrodowych. Następny termin podłączenia do ogrodowej instalacji wodnej zostanie wyznaczony na jesień po zakończeniu prac ogrodowych.

Zarząd ROD Bażant


08.03.2023r

KOMUNIKAT

Zgodnie Uchwałą Rady Miejskiej Wrocławia z 22.12.2022 roku stawki za wywóz śmieci z ogrodów Działkowych wzrosły o 300 %. Zachęcamy do zapoznania się z w/w uchwałą klikając w poniższy link
https://baw.um.wroc.pl/UrzadMiastaWroclawia/document/66840/Uchwala-LXIII_1631_22

Zarząd ROD Bażant


07.03.2023r

ZAKAZ WJAZDU NA TERENY OGRODU

W związku z pracami dotyczącymi  Elektryfikacji  Ogrodu – Terenu A oraz zły stan alejek, wjazd na teren ogrodu jest ZAMKNIĘTY do odwołania.

W związku z pracami dotyczącymi  Nawadniania Ogrodu – Terenu B oraz zły stan alejek, wjazd na teren ogrodu jest ZAMKNIĘTY do odwołania .

Za powstałe utrudnienia PRZEPRASZAMY.

Zarząd ROD Bażant


06.03.2023r

ABC Przyłączenia prądu – czyli jak i dlaczego?

1. Należy uiścić wpłatę na prąd 1035,00 zł na konto ROD Bażant we Wrocławiu.

                ROD Bażant Santander            83 1090 2402 0000 0001 3227 8486

2. Należy podpisać Umowę na dostawę energii elektrycznej oraz Regulamin korzystania z energii elektrycznej na ogrodzie ROD Bażant we Wrocławiu. Do pobrania w biurze ROD BAŻANT we Wrocławiu po uprzednim umówieniu spotkania.

3. Należy wykonać instalację elektryczną w altanie lub posadowić rozdzielnie elektryczną według wytycznych projektowych na terenie podłączanej do prądu działki zgodnie z obowiązującymi normami elektrycznymi i normami bezpieczeństwa. Koszt instalacji po stronie działkowca ROD BAŻANT we Wrocławiu.

3a. Instalacja wewnętrzna do poszczególnych ogródków działkowych ROD BAŻANT we Wrocławiu.

Wykonawca jest zobowiązany do ustalenia zakresu prac przed przystąpieniem do prac oraz uzyskanie wiążącego potwierdzenia zakresu. Zaleca się montaż w altanie rozdzielni elektrycznej natynkowej, która posiada szynę N i szynę PE z zabezpieczeniem różnicowo-prądowym jednofazowym ( 25A ) i obwodem odpływowym osobnym dla oświetlenia ( 10A ) i gniazda wtykowego 16A. Do wszystkich altanek przewidziano zasilanie jednofazowe kablem ziemnym, miedzianym, trójżyłowym. Dla poletek bez altanki dopuszcza się montaż odpowiednich  skrzynek zewnętrznych o klasie min IP65 z zabezpieczeniami ( wyłącznik różnicowo-prądowy  jednofazowy 25A, wyłącznik nadmiarowo-prądowy 10A, wyłącznik nadmiarowo-prądowy 16A, gniazdo 230V ) i gniazdami. Sposób montażu oraz lokalizacja ustalana indywidualnie z właścicielem poletka. Możliwość po uzgodnieniu, zamówienia i zakupu gotowej rozdzielni wewnętrznej lub zewnętrznej  wraz  z montażem od firmy wykonawczej.

4. Należy zgłosić do Zarządu Ogrodu ROD Bażant we Wrocławiu gotowość instalacji do przyłączenia do rozdzielni głównej.

5. Sprawdzenie poprawności wykonania instalacji na terenie działki przez elektryka i jej odbiór.

6. Podłączenie zgłoszonej działki: doprowadzenie kabla elektrycznego ziemnego trójżyłowego miedzianego, zamontowanie licznika energii elektrycznej oraz zabezpieczenia nadmiarowo-prądowego licznika w rozdzielni głównej. Potwierdzenie wskazania licznika i zaplombowanie w obecności działkowca.

Zarząd ROD Bażant


05.03.2023r

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

 Wykonanie oraz dostawa elementów małej infrastruktury”

 1.  ZAMAWIAJĄCY:

PZD Stowarzyszenie Ogrodowe ROD

ROD Bażant we Wrocławiu

Ul. Bierutowska b/n

51-317 Wrocław

 1.  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Wykonanie elementów małej infrastruktury, tj.:  

 1. Zakup i montaż placu zabaw na potrzeby ROD Bażantwe Wrocławiu – 2 szt

Plik do złożenia oferty w załączniku

Zał_nr_1_Zapytania_ofertowe OGÓLNE

Zał_nr_4_Oświadczenie_Wykonawcy_o_braku_powiązań_osobowych_i_kapitałowych_z_Grantobiorcą

Zał_nr_5_Klauzula_RODO

Zarząd ROD Bażant


01.03.2023r

DYŻURY ZARZĄDU

Zarząd ROD Bażant przyjmuje działkowców w dniach:

13.03.2023r  – w godzinach 17:00 – 19:00

03.04.2023r – w godzinach 17:00 – 19:00

W wyjątkowych przypadkach możliwe jest umówienie się na spotkanie po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym/mailowym.

Telefon do ROD Bażant: 729 – 857 – 615      mail: pzd.rod.bazant@gmail.com

Zarząd ROD Bażant


21.02.2023 r

INFORMACJA

W dniu dzisiejszym tj. 21.02.2023 r został przekazany Teren A do dyspozycji wykonawcy, który rozpoczął prace związane z Elektryfikacją Terenu A ROD Bażant. Wnioski o przyłączenie do ogrodowej instalacji elektrycznej są do pobrania na naszej stronie internetowej w zakładce: DLA CZŁONKÓW lub biurze ROD Bażant. Wnioski prosimy składać drogą mailową lub do ogrodowej skrzynki na listy.

Przypomnienie:

Całkowita kwota za podłączenie działki do instalacji elektrycznej wynosi: 1035 zł. Na prośbę działkowców jest możliwość podłączenia do prądu dla działek na ternie A w systemie ratalnym tj. 3 x 345 zł ( np.  styczeń 2023, luty 2023, marzec 2023 ).

1. Wpłaty należy dokonać do 15 każdego miesiąca.

ROD Bażant Santander

Nr konta: 83 1090 2402 0000 0001 3227 8486

Tytuł wpłaty: Prąd nr działki Teren A

2. Po wpłacie całości kwoty oraz uzgodnieniu szczegółów technicznych z Zarządem ROD Bażant nastąpi przyłączenie do sieci ogrodowej.

3. Kwota obejmuje udostępnienie podłączenia do głównej sieci zasilającej ogrodu plus licznik oraz zabezpieczenie licznika w rozdzielni głównej.

4. Kwota nie obejmuje instalacji wewnętrznej. (instalacja zostanie doprowadzona do granicy działki)

5. Zaliczka na prąd wynosi 770 zł + dopłata 265 zł do linii głównej.

Zarząd ROD Bażant


08.02.2023r

DGCS PZD SYSTEM

Niezmiernie nam miło poinformować, że po spędzeniu 10200 min czyli 170 godzin czyli 43 dni nad dokumentacją ogrodową zostały wprowadzone wszystkie dane Naszych Działkowców do systemu administracyjnego DGCS PZD System. W najbliższym czasie Zarząd ROD Bażant będzie wzywał Państwa do uzupełnienia braków w dokumentach w celu ostatecznego uporządkowania spraw administracyjnych ogrodu.

Zarząd ROD Bażant


05.02.2023r

INFORMACJA

Szanowni Państwo, rachunki za prąd zostały wysłane drogą mailową, jeśli wiadomość nie została dostarczona prosimy o kontakt na maila: pzd.rod.bazant@gmail.com. Wiadomość z informacją o opłacie za prąd zostanie wysłana ponownie.

Zarząd ROD Bażant


16.12.2022r

Zawiadomienie

Informujemy, że w styczniu 2023r rozpoczynamy inwestycję Elektryfikacja Terenu A ROD Bażant. Prace związane z podłączeniem działkowców na Terenie A ROD Bażant do ogrodowej instalacji elektrycznej rozpoczną się ok. 15.01.2023r ( termin zależny od warunków atmosferycznych) . Całkowita kwota za podłączenie działki do instalacji elektrycznej wynosi: 1035 zł. Na prośbę działkowców jest możliwość podłączenia do prądu dla działek na ternie A w systemie ratalnym tj. 3 x 345 zł ( styczeń 2023, luty 2023, marzec 2023 ).

1. Wpłaty należy dokonać do 15 każdego miesiąca.

ROD Bażant Santander

Nr konta: 83 1090 2402 0000 0001 3227 8486

Tytuł wpłaty: Prąd nr działki Teren A

2. Po wpłacie całości kwoty oraz uzgodnieniu szczegółów technicznych z Zarządem ROD Bażant nastąpi przyłączenie do sieci ogrodowej.

3. Kwota obejmuje udostępnienie podłączenia do głównej sieci zasilającej ogrodu plus licznik oraz zabezpieczenie licznika w rozdzielni głównej.

4. Kwota nie obejmuje instalacji wewnętrznej. (instalacja zostanie doprowadzona do granicy działki)

5. Zaliczka na prąd wynosi 770 zł + dopłata 265 zł do linii głównej.

Zarząd ROD Bażant


26.01.2023r

INFORMACJA

W związku z licznymi zapytaniami uprzejmie informujemy, że rozpoczęcie inwestycji „Elektryfikacja ogrodu TEREN A” zostało przesunięte na przełom luty/marzec ze względów na niesprzyjające warunki atmosferyczne oraz związane z nią licznymi pracami administracyjnymi.

Zarząd ROD Bażant


26.01.2023r

Szanowni Państwo,

Niezmiernie nam miło poinformować, że w dniu dzisiejszym odebraliśmy dostawę: gablota informacyjno-edukacyjna 5 szt, kierunkowskaz z tablicą edukacyjną oraz stojakiem na rower 25szt.  Dzięki wsparciu pozyskanym z Funduszy Europejskich ogród zyska na świeżości i odrobinę edukacji, której nigdy nie jest za mało.

Zarząd ROD Bażant


13.01.2022r

INFORMACJA

W związku z licznymi zapytaniami uprzejmie informujemy, że Uchwała nr 1/XVII/2022 z dnia 14 grudnia 2022 r Krajowej Rady PZD przedłużyła kadencję organów PZD o rok. Pismo do pobrania pod linkiem: SC335123011313290 Przedłużenie kadencji.

Zarząd ROD Bażant


16.12.2022r

Zawiadomienie

Informujemy, że w styczniu 2023r rozpoczynamy inwestycję Elektryfikacja Terenu A ROD Bażant. Prace związane z podłączeniem działkowców na Terenie A ROD Bażant do ogrodowej instalacji elektrycznej rozpoczną się ok. 15.01.2023r ( termin zależny od warunków atmosferycznych) . Całkowita kwota za podłączenie działki do instalacji elektrycznej wynosi: 1035 zł. Na prośbę działkowców jest możliwość podłączenia do prądu dla działek na ternie A w systemie ratalnym tj. 3 x 345 zł ( styczeń 2023, luty 2023, marzec 2023 ).

1. Wpłaty należy dokonać do 15 każdego miesiąca.

ROD Bażant Santander

Nr konta: 83 1090 2402 0000 0001 3227 8486

Tytuł wpłaty: Prąd nr działki Teren A

2. Po wpłacie całości kwoty oraz uzgodnieniu szczegółów technicznych z Zarządem ROD Bażant nastąpi przyłączenie do sieci ogrodowej.

3. Kwota obejmuje udostępnienie podłączenia do głównej sieci zasilającej ogrodu plus licznik oraz zabezpieczenie licznika w rozdzielni głównej.

4. Kwota nie obejmuje instalacji wewnętrznej. (instalacja zostanie doprowadzona do granicy działki)

5. Zaliczka na prąd wynosi 770 zł + dopłata 265 zł do linii głównej.

Zarząd ROD Bażant


16.12.2022r

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 Oś priorytetowa II – Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Działanie: 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego Typ projektów 2 Rozwój terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych, Tytuł projektu: Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

D o t y c z y: Wykonanie oraz dostawa elementów małej infrastruktury, tj.:

 1. Kierunkowskaz z tablicą edukacyjną oraz stojakiem na rower, szt. 25
 2. Gablota informacyjno – edukacyjna, szt. 5

Dla: Polski Związek Działkowców Stowarzyszenie ogrodowe w Warszawie ROD BAŻANT we Wrocławiu , prowadzonego na podstawie zapytania ofertowego ora opublikowanego na stronie internetowej: ww.rod-bazant.pl w dniu 05.12.2022 r

Zamawiający Polski Związek Działkowców Stowarzyszenie ogrodowe w Warszawie ROD BAŻANT we Wrocławiu na podstawie zapytania ofertowego z dnia 05 grudnia 2022r. informuje, iż w dniu 12 grudnia 2022 r., w wyniku badania i oceny ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację zadania:

Wykonanie oraz dostawa elementów małej infrastruktury, tj.:

 1. Kierunkowskaz z tablicą edukacyjną oraz stojakiem na rower, szt. 25
 2. Gablota informacyjno – edukacyjna, szt. 5

została wybrana spośród ofert nadesłanych oferta najkorzystniejsza Wykonawcy:

Oferta nr 3:

Mentor sp. j. Agencja Reklamy i Dydaktyki Edyta i Paweł Majchrzak

Przyrowo 14B

78-320 Połczyn-Zdrój

wartość oferty brutto: 70 263,75 zł

Uzasadnienie prawne:

Wyboru oferty najkorzystniejszej dokonano zgodnie z przedstawionymi kryteriami w zapytaniu ofertowym.

Uzasadnienie faktyczne:

Wybrany wykonawca spełnił wszystkie wymagania określone Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. Złożona przez niego oferta uzyskała najkorzystniejszy bilans punktów w oparciu o przyjęte kryterium oceny ofert – najniższą cenę, dostawa na wskazany adres.

Do dnia składania ofert, tj. do dnia 12 grudnia 2022 r. do godz. 12:00, do maila Zamawiającego Polski Związek Działkowców Stowarzyszenie ogrodowe w Warszawie ROD BAŻANT we Wrocławiu wpłynęły cztery (4) oferty.

Zamawiający dokonał oceny i porównania złożonych ofert niepodlegających wykluczeniu oraz odrzuceniu. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający kierował się kryterium – Cena, dostawa na wskazany adres.

Numer oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena Liczba pkt w kryterium cena

Cena Liczba pkt w kryterium dostawa na wskazany adres

Kolejność oferty

1.KAZAR POLSKA SP. Z O.O.

Pl. Powstańców Warszaw 2

00-030 Warszawa

88 560,00 zł – 79% pkt Oferta została II w kolejności

2. BBU Edukacja

Warszawski Fundusz Rozwoju Inwestycji 5p- z o.o.

Adres korespondencyjny:

Puławska 405, 02-801 Warszawa

84 870 zł –  75% pkt Oferta III w kolejności

3. Mentor sp. j. Agencja Reklamy i Dydaktyki Edyta i Paweł Majchrzak

Przyrowo 14B

78-320 Połczyn-Zdrój

70 263,75 zł 100% pkt Oferta I w kolejności

4. TERENY ZIELENI Piotr Kruk

Góry 1a, 08-108 Korczew

98 799,75 zł – 64% pkt Oferta IV w kolejności

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 Oś priorytetowa II – Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Działanie: 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego Typ projektów 2 Rozwój terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych, Tytuł projektu: Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych

12.12.2022r

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

D o t y c z y: Elektryfikacja ogródków działkowych teren A ogrodu ROD Bażant we Wrocławiu – rozprowadzenie instalacji elektrycznej” w ROD Bażant we Wrocławiu przy ul. Bierutowska b/n.

Dla: Polski Związek Działkowców Stowarzyszenie ogrodowe w Warszawie ROD BAŻANT we Wrocławiu , prowadzonego na podstawie zapytania ofertowego ora opublikowanego na stronie internetowej: ww.rod-bazant.pl w dniu 01.11.2022 r

Zamawiający Polski Związek Działkowców Stowarzyszenie ogrodowe w Warszawie ROD BAŻANT we Wrocławiu na podstawie zapytania ofertowego z dnia 01.11.2022r. informuje, iż w dniu 10 grudnia 2022 r., w wyniku badania i oceny ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację zadania:

Elektryfikacja ogródków działkowych teren A ogrodu ROD Bażant we Wrocławiu – rozprowadzenie instalacji elektrycznej” w ROD Bażant we Wrocławiu przy ul. Bierutowska b/n.

została wybrana spośród ofert nadesłanych oferta najkorzystniejsza Wykonawcy:

Oferta nr 3:

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe KABAT Piotr Rudziński

ul. Kościelna 55/6, 55-100 Trzebnica

wartość oferty brutto: 176 000,00 zł

Uzasadnienie prawne:

Wyboru oferty najkorzystniejszej dokonano zgodnie z przedstawionymi kryteriami w zapytaniu ofertowym.

Uzasadnienie faktyczne:

Wybrany wykonawca spełnił wszystkie wymagania określone Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. Złożona przez niego oferta uzyskała najkorzystniejszy bilans punktów w oparciu o przyjęte kryterium oceny ofert – najniższą cenę, gwarancja.

Do dnia składania ofert, tj. do dnia 10 grudnia 2022 r. do godz. 17:00, do maila Zamawiającego Polski Związek Działkowców Stowarzyszenie ogrodowe w Warszawie ROD BAŻANT we Wrocławiu wpłynęły trzy (3) oferty.

Zamawiający dokonał oceny i porównania złożonych ofert niepodlegających wykluczeniu oraz odrzuceniu. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający kierował się kryterium – Cena, gwarancja.

Numer oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Kryterium cena

Kolejność oferty

1.Brot Sp.z o.o. SK – OFERTA ZŁOŻONA

ul. STAWNA 13, 56-300 MILICZ

e-mail: brotsk@wp.pl

Nip: 9161401909

Cena 194 900,00 zł brutto, oferta złożona jako II w kolejności.

2.PHU BAMAT Baraniuk Paweł – OFERTA ZŁOŻONA

ul. Mikołaja Kopernika 23, 56-300 Milicz

NIP 9161133372

Cena 245 877,00 zł brutto, oferta złożona jako I w kolejności.

3.Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe KABAT Piotr Rudziński – OFERTA ZŁOŻONA

ul. Kościelna 55/6, 55-100 Trzebnica

e-mail: biuro.kabat@gmail.com

NIP: 8951965735

REGON: 362961897

Cena 176 000,00 zł brutto, oferta złożona jako III w kolejności.

Zarząd ROD Bażant


05.12.2022r

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Wykonanie oraz dostawa elementów małej infrastruktury”

 ZAMAWIAJĄCY:

PZD Stowarzyszenie Ogrodowe ROD w Warszawie

ROD Bażant we Wrocławiu

Ul. Bierutowska b/n

51-217 Wrocław

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Wykonanie oraz dostawa elementów małej infrastruktury, tj.:  

 1. Kierunkowskaz z tablicą edukacyjną oraz stojakiem na rower, szt. 25 
 2.  Gablota informacyjno – edukacyjna, szt. 5 

Plik do złożenia oferty w załączniku

Zał_nr_1_Zapytania_ofertowe OGÓLNE

Zał_nr_4_Oświadczenie_Wykonawcy_o_braku_powiązań_osobowych_i_kapitałowych_z_Grantobiorcą

Zarząd ROD Bażant


03.12.2022r

INFORMACJA

Informujemy, że w dniu 05.12.2022 r firma wykonująca prace związane z inwestycją „nawadniania ogrodu ROD Bażant” zaczyna montaż studzienek wodomierzowych z ujęciem wody dla poszczególnych działkowców. Każdy dzierżawca, który jest zdecydowany, a nie złożył wniosku o podłączenie do instalacji wodnej ROD Bażant proszony jest o wysłanie pilnie wniosku wraz z potwierdzeniem przelewu na adres: pzd.rod.bazant@gmail.com lub kontakt pod numerem telefonu: 729-857-615. Dokument można pobrać z naszej strony: www.rod-bazant.pl zakładka dla członków. Płatność można rozłożyć na maksymalnie pięć rat (do maja 2023 r.) przesyłając prośbę o rozłożenie na raty. Możliwość podłączenia jest tyko poza sezonem ogrodowym.

Zarząd ROD Bażant


29.11.2022r

Po długich staraniach ROD BAŻANT dołączył do DGCS PZD System !!!

Wychodzimy Naprzeciw Wymaganiom

Polski Związek Działkowców stworzył Zarządom ROD możliwość przejścia z dotychczasowych ręcznych sposobów prowadzenia dokumentacji na nowoczesne rozwiązanie, jakim jest program komputerowy dostosowany do wymogów funkcjonowania ROD.

Zalety korzystania z DGCS PZD System

Automatyzacja Procesów

Oprogramowanie umożliwia automatyzowanie szeregu wymaganych operacji w szczególności optymalizuje operacje finansowe

Oszczędność Czasu i Pieniędzy

Oprogramowanie umożliwia automatyzowanie szeregu wymaganych operacji w szczególności optymalizuje operacje finansowe

Samoistne Tworzenie Raportów

Tworzenie wszelkiego typu raportów na potrzeby ROD, w tym raportów kasowych staje się o wiele prostsze

Pełna Informatyzacja ROD

DGCS PZD System to intuicyjne i proste rozwiązania informatyczne niezbędne do sprawnej pracy ROD

Wszystko w Jednym Miejscu

Wszystkie dane zarówno działkowców i samego ogrodu są zawsze w jednym miejscu bez stert papierów

Zaskakująca Intuicyjność

Moduł „ogrody działkowe” opracowany na podstawie sugestii i wniosków Zarządów ROD

Zarząd ROD Bażant


20.11.2022r

!!!UWAGA !!!

TERMIN SKŁADANIA OFERT DO ZAPYTANIA NR PZD/ROD/BAŻANT/11/2022 ZOSTAŁ WYDŁUŻONY DO DNIA 10.12.2022 r. do godz. 17:00.

Zarząd ROD Bażant


17.11.2022r

INFORMACJA

Informujemy, że z dniem 30.11.2022r na okres zimowy zostaną zabrane kontenery na odpady komunalne. Kontenery ponownie zostaną podstawione na ogród działkowy wiosną 2023r.

Zarząd ROD Bażant


06.11.2022r


01.11.2022r

PZD/ROD/BAŻANT/11/2022

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

„Wykonanie instalacji elektrycznych zewnętrznych na terenie ogrodów działkowych

ROD „BAŻANT – TEREN A”

I.   ZAMAWIAJĄCY:

PZD Stowarzyszenie Ogrodowe ROD

ROD Bażant we Wrocławiu

Ul. Bierutowska b/n

51-217 Wrocław

II.   PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Zamawiający zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na okablowanie i wykonanie  instalacji elektrycznej zgodnie z projektem i obowiązującymi przepisami:

III.   WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Wykonawca zobowiązany jest do :

 1. Zabezpieczenia instalacji, urządzeń i wyposażenia na terenie budowy i jego bezpośrednim otoczeniu, przed zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót;
 2. Dbania o porządek na terenie budowy oraz utrzymanie terenu budowy w należytym stanie i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych;
 3. Uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót (wywiezienie gruzu), jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji; przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów p.poż na terenie budowy;
 4. Wykonawca oświadcza, że wszyscy jego pracownicy posiadają uprawnienia do wykonania określonych czynności jeżeli przepisy prawa wymagają takich uprawnień;
 5. Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za szkody odniesione przez osoby trzecie, w wyniku realizacji robót budowlanych, na skutek jego działań lub zaniechań;
 6. Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane roboty na okres 5 lat od dnia podpisania pozytywnego odbioru robót.
 7. Wykonawca ma prawo zapoznać się ze szczegółową dokumentacją projektową w zakresie planowanych robot bezpośrednio w budynku Zarządu ROD Bażant w godzinach 17:00 – 19:00 po uprzednim ustalenie terminu spotkania lub na stronie internetowej: rod-bazant.pl. zakładka – Zapytania Ofertowe.

IV.   TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA : DO 30.04.2023r.

V.   ODBIÓR ZAMÓWIENIA:

 1. Wykonawca winien zgłosić gotowość do odbioru wykonanych prac i uczestniczyć w  odbiorze w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,
 2. Z czynności odbioru spisany będzie protokół odbioru robót zawierający wszelkie dokonywane w trakcie odbioru ustalenia, jak też terminy wyznaczone na usuniecie ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze podpisany przez uczestnika odbioru.
 3. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru wad wykonanych robót, Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego oraz do zawiadomienia o powyższym Zamawiającego;

VI.   FORMA ROZLICZENIA

Rozliczenie z tytułu realizacji zadania nastąpi  jednorazowo po zakończeniu zadania , po pozytywnym jego odbiorze, na podstawie wystawionej faktury. Płatność przelewem w terminie 14 dni, od daty złożenia dokumentu faktury u Zamawiającego  na wskazany rachunek bankowy Wykonawcy.

VII.   OPIS WYMAGAŃ UDZIALU W POSTEPOWANIU

O  udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy dysponujący niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia.

VIII.   SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

1.Kompletna oferta ma zawierać :

a) załącznik nr 1- Formularz ofertowy

b) załącznik nr 2 – parafowany wzór umowy

2. Oferta powinna być :

a) opatrzona pieczęcią firmowa ,

b) posiadać datę sporządzenia,

c) zawierać adres lub siedzibę oferenta, nr telefonu,

d) podpisana czytelnie przez wykonawcę .

IX.   MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 1. Oferta powinna być wysłana mailowo na adres rod.bazant@gmail.com  –  do dnia 21.11.2022  do godz. 14.00 (decyduje data wpływu).
 2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 5. Wykonawca pokrywa wszystkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

X.   OPIS KRYTERIÓW STOSOWANYCH PRZY WYBORZE OFERTY :

 CENA 100 %

 XI.   OCENA I WYBOR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wszystkie podmioty, które rozesłały oferty w ustalonym terminie oraz zamieści ja na stronie internetowej Zamawiającego w zakładce – Zapytania Ofertowe.
 2. Zamawiający zastrzega sobie uprawnienie do odwołania postępowania lub zmiany jego warunków, unieważnienia postępowania w całości lub części , także po jego zakończeniu bez podania przyczyn.

 XII.   OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW

Zbigniew Pawłowski mail: pzd.rod.bazant@gmail.com

XIII.   DODATKOWE INFORMACJE

 1. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy.
 2. Administratorem Państwa danych osobowych jest PZD ROD BAŻANT we Wrocławiu, e-mail: pzd.rod.bazant@gmail.com;
 3. Celem przetwarzania danych jest realizacja powyższej umowy;
 4. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji umowy

 Zarząd ROD Bażant


28.10.2022r

INFORMACJA

Niezmiernie miło nam poinformować, że w dniu dzisiejszym Ogród ROD Bażant we Wrocławiu podpisał umowę z ARiMR na grant w ramach projektu „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”, Działania 2.5. – Poprawa jakości środowiska miejskiego, Osi priorytetowej: II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Zarząd ROD Bażant


28.10.2022r

DYŻURY ZARZĄDU ROD BAŻANT / LISTOPAD

14.11.2022r godz. 17:00 – 19:00

Ostatni dyżur Zarządu w tym roku – w sprawach pilnych prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Zarząd ROD Bażant


27.10.2022r

INFORMACJA

Informujemy że, ostateczny termin zapłaty za zużytą energię elektryczną dla terenu B i C to 10.11.2022r. Przekroczenie wskazanego terminu przez działkowca spowoduje wyłączenie prądu do czasu uregulowania płatności.

Zarząd ROD Bażant


20.10.2022r

WODA Teren B i Teren C

Prace idą do przodu!!! Już nie długo Wszyscy będą mogli odetchnąć od noszenia wody aby dbać o swoje plony. Dziękujemy również za miłe słowa, zainteresowanie i gratulacje – jest nam niezmiernie miło słyszeć tyle ciepłych słów.
Pakiet niezbędnych informacji:
Prace dla ogrodu wykonuje:

Krzysztof Matyszkiewicz Firma Instalacyjno-Usługowa, ul. Krótka 10, 56-513 Międzybórz, NIP: 6191612578. Prace nadzoruje: Zbigniew Koziński – inspektor budowy, oraz Zarząd ROD Bażant.

Informujemy, że przyłączenia do ogrodowej instalacji wodnej będzie można dokonać również w późniejszym okresie lecz bez gwarancji obecnej ceny. Koszt linii głównej pozostanie na tym samym poziomie tj 1150 zł lecz podłączenie do niej może ulec zmianie ( cena uzależniona od aktualnych cen rynkowych ). Na chwilę obecną koszt przyłączenia ze studzienką w wersji EKO wynosi 1000 zł z montażem, a przyłączenia ze studzienką w wersji MAX to 1450 zł z montażem.
 
Podsumowując:
 
Wariant A: koszt linii głównej 1150 zł + 1000 zł studzienka wersja EKO czyli 2150 zł całkowity koszt
 
Wariant B: koszt linii głównej 1150 zł + 1450 zł studzienka wersja MAX czyli 2600 zł całkowity koszt
 
Przypominamy, że ostateczny termin płatności za przyłączenie w takcie trwania prac ziemnych to 31.10.2022r.
 
Zarząd ROD Bażant

19.10.2022r

!!! UWAGA !!!

W dniu 19.10.2022r rozpoczęły się prace ziemne na Terenie B i C w ROD Bażant związane z budową sieci wodnej. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie prowadzonych prac oraz nie wjeżdżanie na teren ogrodu.

Zarząd ROD Bażant


12.10.2022r

PRĄD – TEREN A

Informujemy, że otrzymaliśmy oficjalną informację od firmy Tauron S.A. o odbiorze przyłącza do sieci energetycznej dla obiektu ROD Bażant we Wrocławiu. W dniu 15.10.2022r odbieramy projekt instalacji elektrycznej dla Terenu A i rozpoczniemy procedurę zapytania przetargowego na wykonanie ogrodowej sieci elektrycznej. Zapraszamy do składania ofert na: materiały wraz z pracami ziemnymi i montażem. Termin składania ofert zostanie podany na stronie internetowej oraz na ogrodowych tablicach ogłoszeń.

Zarząd ROD Bażant


10.10.2022r

WODA – TEREN B i C

Szanowni Państwo,

Prosimy o oznakowanie miejsca przy granicy działki, w którym będzie przyłączenie do ogrodowej instalacji wodnej w celu ułatwienia firmie wykonawczej prac związanych z montażem studzienek. ( słupek/palik z napisem woda oraz numerem działki )

Zwracamy się również z prośbą o oznakowanie miejsca, w którym została podłączona instalacja elektryczna ogrodowej sieci energetycznej do działki aby uniknąć awarii. ( słupek/palik z napisem UWAGA PRĄD !!! )

Zarząd ROD Bażant


06.10.2022r

INFORMACJA

Informujemy, że w dniu dzisiejszym zostały wystawione rachunki za prąd elektryczny dla działkowców ROD Bażant Teren B oraz Teren C. Rachunki za prąd będzie można odebrać w dniu dyżuru Zarządu ROD tj. 10.10.2022r w godzinach 17:00 – 19:00.

Zarząd ROD Bażant


27.09.2022r

INFORMACJA

Ogrody działkowe zaspakajają nasze potrzeby wypoczynkowe, rekreacyjne, dają m.in. możliwość prowadzenia upraw ogrodniczych na własne potrzeby, a także okazję do odpoczynku oraz innych form aktywności umysłowej i ruchowej z rodziną.

pat pat 2

OGRODY DZIAŁKOWE TO NIE TYLKO PRZYJEMNOŚĆ !

Drodzy użytkownicy rodzinnych ogrodów działkowych posiadanie ogródka to nie tylko dbanie o grządki, przyjemne spędzanie czasu ze znajomymi i rodziną, ale również obowiązki.

PALENIE LIŚCI, GAŁĘZI ORAZ INNYCH ODPADÓW ZIELONYCH JEST ZABRONIONE !

Straż Miejska przypomina o konieczności utrzymania porządku wokół posesji.  Dbając o czystość na swoim ogródku nie zanieczyszczajmy powietrza innym. Na ogrodach działkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa obowiązuje zakaz spalania odpadów, reguluje to art. 191 ustawy o odpadach „Kto, wbrew przepisowi art. 155, termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów podlega karze aresztu albo grzywny”.(Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach, tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 21 ze zm.)

Przypominamy, że podobny zapis zabraniający spalania liści, gałęzi oraz innych odpadów zielonych jest zawarty w § 68 Regulaminu Rodzinnego Ogrodu Działkowego, który obowiązuje od 1 stycznia 2016 roku, uchwalonym przez Krajową Radę Polskiego Związku Działkowców.

liscie

ROZDZIAŁ VII Przepisy porządkowe par.68

Działkowcom i innym osobom przebywającym na terenie ROD zabrania się:

1)zanieczyszczania działek, alejek, dróg, rowów melioracyjnych, terenów przylegających do działki oraz otoczenia ogrodu wszelkimi odpadami, w tym pochodzącymi z działki, np. gałęzie, chwasty,

2)wrzucania do ogrodowych pojemników na śmieci części roślin oraz nie pochodzących z działki odpadów komunalnych,

3)gromadzenia i przechowywania na działce przedmiotów niepotrzebnych do uprawy (korzystania z działki), a obniżających jej estetyczny wygląd, a także wszelkich odpadów, w tym nie pochodzących z działki,

5)spalania na terenie ROD wszelkich odpadów i resztek roślinnych,

Ponadto Uchwała nr XXXV/780/12 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Wrocławia (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2013 r. poz. 4428 oraz Biuletyn Urzędowy Rady Miejskiej Wrocławia z 2013 r. poz.344), nakłada obowiązek selektywnej zbiórki odpadów, nawet odpadów zielonych. Stąd też powinny być oddawane w ramach harmonogramów lub bezpośrednio do PSZOK (Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych). Nasze miasto ma uruchomioną kompostownię oraz jest wdrożony system odbioru od mieszkańców tzw. odpadów zielonych. Według ustawy odpady zielone to odpady komunalne stanowiące części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy, a także z targowisk, z wyłączeniem odpadów z czyszczenia ulic i placów.

 JAK SIĘ POZBYĆ ODPADÓW ZIELONYCH ?

Najprostszym sposobem dla działkowców oraz właścicieli nieruchomości, którzy posiadają ogródki jest  kompostownik. Nie każdy chce jednak w swoim ogródku posiadać kompost. Wtedy pozostaje nam oddanie odpadów do PSZOK. Odpady zielone takie jak trawy, liście i gałęzie umieszczamy brązowych workach na odpady. Takie worki możemy otrzymać w spółce Ekosystem przy ul. Michalczyka 23 we Wrocławiu. Są one odbierane przez firmę wywożącą odpady na Waszym rejonie i przekazywane do kompostowni przy ul. Janowskiej 51 we Wrocławiu.

liscie 2

NIE PODRZUCAJ ODPADÓW !

Działkowicze to liczna grupa społeczna w naszym mieście, w której znajdują się również osoby wyrzucające odpady poza teren swojej działki, zanieczyszczając w ten sposób miejsce publiczne. Zgodnie z art. 145 kw „Kto zanieczyszcza lub zaśmieca miejsca dostępne dla publiczności, a w szczególności drogę, ulicę, plac, ogród, trawnik lub zieleniec, podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany”.

PAMIĘTAJ !

Osoba, która spala odpady zielone, liście, gałęzie w ogródku lub na działce lub osoba, która zaśmieca miejsca dostępne dla publiczności może zostać ukarana mandatem w wysokości do 500 zł.

Reagujmy, gdy ktoś zanieczyszcza NASZĄ przestrzeń publiczną.


26.09.2022r

!!! WODA !!!

DZIĘKUJEMY za bardzo duże zainteresowanie instalacją sieci wodnej na NASZYM ogrodzie. Aby ułatwić Państwu składanie wniosków w sprawie podłączenia wody niezbędne dokumenty zostały zamieszczone na stronie ogrodu w zakładce: DLA CZŁONKÓW – OGRODOWA INSTALACJA WODNA. Prosimy o zapoznanie się z regulaminem korzystania z wody na ROD oraz umową na podłączenie do instalacji wodnej ROD.

Wnioski można składać na maila: pzd.rod.bazant@gmail.com ( proszę  podać w mailu rodzaj wybranej studzienki: Wersja EKO – 1000zł z montażem, Wersja MAX – 1450zł z montażem )

Zarząd ROD Bażant


25.09.2022r

INFORMACJA

Niezmiernie miło nam poinformować, że dla Ogród ROD Bażant we Wrocławiu został przyznany grant w ramach projektu „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”, Działania 2.5. – Poprawa jakości środowiska miejskiego, Osi priorytetowej: II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

W wyniku przeprowadzonej oceny w oparciu o kryteria formalne oraz merytoryczne wniosek uzyska 22 punkty. Czekamy na podpisanie umowy i upiększamy ogród: dwa nowe place zabaw dla najmłodszych działkowiczów oraz piękne oznakowanie alejek ogrodowych o charakterze edukacyjnym.

Zarząd ROD Bażant


DYŻURY ZARZĄDU ROD BAŻANT / PAŹDZIERNIK

10.10.2022r godz. 17:00 – 19:00

24.10.2022 godz. 17:00 – 19:00


16.09.2022r

Szanowni Państwo,

W dniu dzisiejszym tj. 16.09.2022r Zarząd ROD Bażant we Wrocławiu wystąpił o projekt elektryczny dla TERENU A. Termin realizacji/wykonania dokumentacji projektowej sieci elektrycznej 0,4kV wraz z kosztorysem inwestorskim dla części Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Bażant” – kolonia A wynosi 14 dni roboczych. Po otrzymaniu dokumentacji wystąpimy do wykonawców o oferty na wykonanie prac w celu przedstawienia ostatecznych kosztów inwestycji.

Informujemy również, że w dniu dzisiejszym tj. 16.09.2022r  została podpisana przez Zarząd ROD Bażant umowa na: Budowa, rozprowadzenie głównej instalacji wodnej na ogrodach działkowych B i C w ROD Bażant we Wrocławiu. Prace rozpoczną się w dniu 16.10.2022r i potrwają ok.2-3 tygodni.

!!! UWAGA !!!

W DNIU 26.09.2022r PODCZAS DYŻURU ZARZĄDU ROD BAŻANT BEDĄ ZBIERANE DEKLARACJE WYBORU RODZAJU PRZYŁĄCZENIA  (STUDZIENKI) DO DZIAŁKI oraz będzie można zobaczyć rozwiązania na żywo. 

Wpłaty na przyłączenie do działki zgodnie z wyborem rozwiązania należy dokonać do dnia 10.10.2022r na konto:

ROD Bażant Santander
40 1090 2402 0000 0001 3171 7921

TYTUŁ WPŁATY: STUDZIENKA WERSJA MAX ( 1450 zł )

LUB

TYTUŁ WPŁATY: STUDZIENKA WERSJA EKO ( 1000 zł )

Wszyscy działkowcy, którzy podejmą decyzję o przyłączeniu już w tym roku swojej działki do sieci wodnej mają gwarancję ceny. ( cena obejmuje studzienkę z ujęciem wody i wodomierzem oraz montaż ).

Zarząd ROD Bażant


11.09.2022r

INFORMACJE

 1. W miesiącu wrześniu odbędzie się ostatni przegląd działek zgodnie z wytycznymi OPZD we Wrocławiu po względem: zagospodarowania działek, użytkowania działek oraz opłat działkowych. Na podstawie przeglądu działek zostanie sporządzony protokół/raport o działkach w ROD Bażant, który zostanie przedłożony w OPZD Wrocław. Więcej informacji pod linkiem: Pismo do wszystkich ROD we Wrocławiu.
 2. Informujemy, że ostateczny termin wpłat zaliczek na prąd w kwocie 770 zł dla Terenu A został ustalony na dzień 31.10.2022r. ( wpłaty na dzień 25.08.2022r wynoszą 41% z 170 działek) Aktualizacja danych nastąpi po 15.09.2022r
 3. Informujemy, że ostateczny termin wpłat zaliczek na wodę w kwocie 500 zł + dopłata do instalacji głównej rozprowadzającej wodę 765 zł dla Terenu A został ustalony na dzień 31.10.2022r. ( wpłaty na dzień 25.08.2022r wynoszą 33%  z 170 działek) Aktualizacja danych nastąpi po 15.09.2022r
 4. Informujemy, że ostateczny termin wpłat zaliczek na wodę w kwocie 500 zł + dopłata do instalacji głównej rozprowadzającej wodę 650 zł dla Terenu B i Terenu C został ustalony na dzień 31.10.2022r. ( wpłaty na dzień 25.08.2022r wynoszą 83% z 170 działek ) Aktualizacja danych nastąpi po 15.09.2022r
 5.  Zmiana techniczna dla wygody i bezpieczeństwa użytkownika instalacji wodnej:

– Cena za przyłącze ze studzienką ocieploną wersja max – 1450 zł                                                                         – Cena za przyłącze ze studzienką eko – 1000 zł ( zamiast skrzynki zewnętrznej )

– Rozwiązania zostaną zaprezentowane działkowcom po otrzymaniu produktu od wykonawcy.
 
 
Zarząd ROD Bażant

30.08.2022r

DYŻURY ZARZĄDU ROD BAŻANT

Informujemy, że dyżury w miesiącu wrześniu odbędą się w dniach:

 1.  05.09.2022r w godzinach 17:00 – 19:00
 2.  09.09.2022r w godzinach 17:00 – 19:00
 3.  26.09.2022r w godzinach 17:00 – 19:00

Zapraszamy

Zarząd ROD Bażant


23.08.2022r

INFORMACJA

Informujemy, że w związku z dużymi opadami deszczu oraz notorycznie łamanym ZAKAZEM WJAZDU na teren ogrodu bez zgody Zarządu ROD Bażant, konsekwencjeodpowiedzialność za zniszczenie alejek poniesie działkowiec.

Zawiadomienia o złamaniu zakazu bedą wysyłane na adres działkowca z wezwaniem do naprawy wyrządzonej szkody.

ROZDZIAŁ VII Przepisy porządkowe

§ 67 [Obowiązki porządkowe]

Działkowiec obowiązany jest:

1)  dbać o estetyczny wygląd działki i ROD,

2)  nie zakłócać spokoju sąsiadom, zwłaszcza poprzez korzystanie z urządzeń ponad przeciętną miarę,

3)  utrzymywać w czystości i estetycznym stanie drogi, aleje oraz rowy melioracyjne:

a) na połowie ich szerokości, gdy do nich przylegają działki po obu stronach,
b) na całej ich szerokości, gdy do nich przylegają działki z jednej strony.

§ 69 [Wjazd na teren ROD]
Dopuszcza się wjazd na teren ROD pojazdów mechanicznych dowożących do działki nawozy, materiały budowlane itp. na zasadach określonych przez zarząd ROD. Zasady te mogą określać w szczególności trasy dojazdu, maksymalną łączną masę pojazdu wraz z ładunkiem, itp.

Wjazd na teren ogrodu należy zgłaszać na maila: pzd.rod.bazant@gmail.com

Zarząd ROD Bażant


18..08.2022r

Dzień Działkowca


13.08.2022r

ZAWIADOMIENIE

Informujemy, że termin wpłat na drugą część inwestycji „Przyłączenie ROD Bażant do wody” zostaje wydłużony do dnia 31.08.2022r.

WPŁATY NALEŻY WNOSIĆ NA NR KONTA: ROD Bażant Santander
40 1090 2402 0000 0001 3171 7921

TYTUŁ WPŁATY: OPŁATA ZA WODE NR DZIAŁKI, NR TERENU

Zarząd ROD Bażant


29.07.2022r

Podsumowanie Zabrania Informacyjnego

Szanowni Państwo,

W dniu 29.07.2022r odbyło się zebranie informacyjne w sprawie kontynuacji inwestycji ogrodowych. Zostały poruszone tematy:

 1. Nabór wniosków o przyznanie grantu.
 2. Płatności, omówienie kontroli działek.
 3. Kontynuacja inwestycji „Przyłączenie ROD Bażant do wody z MPWiK.
 4. Kontynuacja inwestycji „Przyłączenie ROD Bażant do prądu”

Podsumowanie zebrania pod linkiem: Protokół z zebrania.pdf

Zarzad ROD Bażant


25.07.2022r

WODA!!! WODA!!! WODA!!!

Szanowni Państwo,

Informujemy że, w dniu 25.07.2022r została wybrana najbardziej korzystna oferta na budowę „Instalacji nawadniania” dla ROD Bażant we Wrocławiu. Prosimy o zapoznanie się z kosztorysem: Kosztorys pobierz.pdf

Ważność oferty: 30 dni.

Informacje zostaną wywieszone na tablicach ogłoszeń ogrodu. Zapraszamy w dniu 29.07.2022r o godzinie 18:00 na zebranie w sprawie: Prąd TEREN A, WODA dla OGRODU TEREN A, B, C. ( przy biurze ogrodu ) Przedstawimy szczegóły inwestycji i odpowiemy na Państwa pytania.

Zarzad ROD Bażant


21.07.2022r

PRZYPOMNIENIE

Przypominamy o uzupełnieniu braków regulaminowych zgodnie z wyznaczonym terminem. Nie zastosowanie się do regulaminu będzie skutkowało wezwaniem do uporządkowania i uzupełnienia braków. Regulamin ROD dostępny jest po linkiem: Regulamin ROD

Teren A:

Stwierdzono brak:

 • kompostowników na 70 działkach
 • oznakowania działek na 54 działkach
 • brak zagospodarowania na 28 działkach

Teren B

Stwierdzono brak:

 • kompostowników na 42 działkach
 • oznakowania działek na 60 działkach
 • brak zagospodarowania na 23 działkach

Teren C

Stwierdzono brak:

 • kompostowników na 14 działkach
 • oznakowania działek na 14 działkach
 • brak zagospodarowania na 11 działkach

Zarzad ROD Bażant


21.07.2022r

UWAGA!!!

W związku z sezonem wakacyjno-urlopowym dyżur Zarządu ROD Bażant zostaje przesunięty z dnia 08.08.2022r na dzień 29.08.2022r.

Zarzad ROD Bażant


21.07.2022r

Teren AINFORMACJA

Szanowni Państwo, miło nam poinformować że, na Terenie A zostało zamontowane przyłącze główne prądu elektrycznego. W najbliższym czasie nastąpi oficjalny odbiór przez firmę Tauron oraz zostanie podany termin zebrania dla działkowców w sprawie kolejnych etapów inwestycji. Ogłoszenie zostanie opublikowane na stronie internetowej oraz na tablicach informacyjnych ogrodu.

Zarzad ROD Bażant


05.07.2022r

INFORMACJA

W dniu 03.07.2022r Zarzad ROD Bażant na podstawie uchwały nr 7/2022 dot. „Przeprowadzenia przeglądu działek na terenie A, B C”  dokonał sprawdzenia: czystości działek, zagospodarowania działek, oznakowania działek oraz posiadania kompostowników. Wyniki kontroli przeprowadzone przez Zarzad ROD Bażant z podziałem na: teren A, teren B, teren C prezentujemy poniżej.

Teren A:

Dokonano przeglądu 170 działek.

Stwierdzono brak:

 • kompostowników na 70 działkach
 • oznakowania działek na 54 działkach
 • brak zagospodarowania na 28 działkach

Teren B

Dokonano przeglądu 149 działek

Stwierdzono brak:

 • kompostowników na 42 działkach
 • oznakowania działek na 60 działkach
 • brak zagospodarowania na 23 działkach

Teren C

Dokonano przeglądu 24 działek

Stwierdzono brak:

 • kompostowników na 14 działkach
 • oznakowania działek na 14 działkach
 • brak zagospodarowania na 11 działkach

Zgodnie z Regulaminem ROD: Rozdział V §42 [ Kompostownik ] oraz rozdział VII §67 [ Obowiązki porządkowe ], prosimy o uzupełnienie braków w terminie 30 dni o dnia kontroli i poinformowaniu Zarządu ROD Bażant o ich usunięciu.

Regulamin ROD dostępny jest po linkiem: Regulamin ROD

Szczegóły kontroli w biurze zarządu.

Zarzad ROD Bażant


01.07.2022r

Szanowni Państwo,

W dniu dzisiejszym tj. 01.07.2022r rozpoczęły się prace związane z przyłączeniem Terenu A do sieci elektrycznej. Główne przyłącze elektryczne zostanie zamontowane przy głównej bramie wjazdowej na terenie A. W związku z pracami budowlanymi mogą wystąpić chwilowe problemy z dojazdem do ogrodów. Prosimy o zachowanie ostrożności.

Zarzad ROD Bażant


01.07.2022r

INFORMACJA

Informujemy że, w dniu 24.06.2022r została podpisana umowa na dostawy wody dla ROD Bażant we Wrocławiu z MPWiK Wrocław, a w dniu 01.07.2022r zostało zamontowane opomiarowanie głównego punktu poboru wody. Trwa zbieranie ofert od firm wykonawczych w celu wyboru najkorzystniejszych warunków współpracy.

Zarzad ROD Bażant


17.06.2022r

INFORMACJA

W dniu 24.06.2022r zostanie przeprowadzony odczyt wskazań liczników energii elektrycznej oraz zostaną wystawione naliczenia opłat. Prosimy o terminowe opłaty zgodnie z datą płatności wskazaną na rozliczeniu.

Przypominamy o terminowy regulowaniu: OPŁATA ENERGETYCZNA w wysokości 50 zł rocznie.

Zarząd ROD Bażant


17.06.2022r

INFORMACJA

Zachęcamy do kontaktu mailowego: pzd.rod.bazant@gmail.com

Zarząd ROD Bażant przyjmuje działkowców: w każdy drugi poniedziałek miesiąca w godzinach 17:00 – 19:00.

W wyjątkowych przypadkach możliwe jest umówienie się na spotkanie po wcześniejszym uzgodnieniu mailowym.

Zarząd ROD Bażant


15.06.2021r

Szanowni Państwo,

W dniu 15.06.2022r Zarząd Rod Bażant wspólnie z p. Grażyną Auguścik i MPWiK dokonał odbioru przyłącza wody dla TERENU A,B,C. Jest to bardzo ważne wydarzenie dla naszego ogrodu. Teraz możemy rozpocząć kolejne etapy inwestycji – rozprowadzenia instalacji nawadniania ogrodu dla TERENU A, TERENU B oraz TERENU C. W najbliższym czasie przekażemy Państwu szczegółowe informacje na ten temat.

Zarząd ROD Bażant


12.06.2022r

INFORMACJA

Dnia 30.06.2022 rozpocznie się budowa linii nN w celu zasilania ROD „Bażant” ul. Bierutowska dz. 4/1, 6,7 – Teren A ROD Bażant w prąd. Powstanie główne przyłącze zasilające dla Terenu A, które posłuży do rozprowadzenia instalacji elektrycznej na ogrodzie.

Zarząd ROD Bażant


12.06.2022r

INFORMACJA

Dnia 03.07.2022 o godz 17:00 odbędzie się przegląd wszystkich działek na sektorze A,B,C . Przegląd dotyczy czystości działek i ich zagospodarowania.

Przypominamy o:

1) Terminowym wnoszeniu opłat działkowych tj.  do dnia  30 czerwca 2022r.

Nr konta bankowego:

ROD Bażant  Santander  Bank   40 1090 2402 0000 0001 3171 7921

2) Aktualizację danych można dokonać w  sposób:

wejść na stronę https://rod-bazant.pl/ , następnie wejść w zakładkę:

Dla członków, następnie kliknąć: Aktualizacja danych i wydrukować dokument:

„Zmiana danych kontaktowych”(kliknij tutaj). Wypełnić, podpisać czytelnie i podpisany dokument wrzucić do skrzynki na korespondencję znajdującą się przy wejściu na parkingu na terenie B.

Zarząd ROD Bażant


11.06.2022r

INFORMACJA

Szanowni Państwo,

Otrzymaliśmy pierwsze wyceny projektu: Nawodnienie ROD Bażant Teren A B C. Czekamy na pozostałych oferentów aby przedstawić Państwu rzetelne informacje dotyczące kosztów instalacji dla NASZYCH OGRODÓW. Trwa również weryfikacja programu grantowego ARiMR w celu pozyskania dodatkowego finansowania inwestycji. Zebranie wszystkich informacji jest czasochłonne i wymaga dużego zaangażowania. Prosimy o cierpliwość.

Zarząd ROD Bażant


09.06.2022r

INFORMACJA

W dniu 09.06.2022r nastąpiła rekonstrukcja Zarządu Ogrodu Rod Bażant. Obecny zarząd jest w składzie:

1. Zbigniew Pawłowski – Prezes Zarządu ROD Bażant we Wrocławiu
2. Andrzej Daniecki – Wiceprezes Zarządu ROD Bażant we Wrocławiu
3. Katarzyna Petryków – Sekretarz Zarządu ROD Bażant we Wrocławiu
4. Roman Kaszuba – Członek Zarządu ROD Bażant we Wrocławiu
5. Daniel Łyszczarz – Skarbnik Zarządu ROD Bażant we Wrocławiu

Zarząd ROD Bażant


21.05.2022r

INFORMACJA

W dniu 21.05.2022r obowiązki gospodarza Ogrodu Rod Bażant przejął nowy Zarząd wybrany przez walne zebranie.

1. Roman Kaszuba – Prezes Zarządu ROD Bażant we Wrocławiu – rezygnacja z pełnionej funkcji w dniu 04.06.2022r
2. Andrzej Daniecki – Wiceprezes Zarządu ROD Bażant we Wrocławiu
3. Katarzyna Petryków – Sekretarz Zarządu ROD Bażant we Wrocławiu
4. Pawłowski Zbigniew – Członek Zarządu ROD Bażant we Wrocławiu
5. Daniel Łyszczarz – Skarbnik Zarządu ROD Bażant we Wrocławiu


30.05.2022r

Komunikat KZ PZD z dnia 30 maja 2022 roku w sprawie ogłoszenia przez ARiMR konkursu na nabór wniosków o przyznanie grantów w ramach projektu „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”. – 30.05.2022

Komunikat

Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców

z dnia 30 maja 2022 roku

w sprawie ogłoszenia przez ARiMR konkursu na nabór wniosków o przyznanie grantów w ramach projektu „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa opublikowała na swojej stronie dokument dotyczący konkursu na nabór wniosków o przyznanie grantów w ramach projektu „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”. Łączna kwota przeznaczona na granty wynosi 47 mln zł.

Krajowy Zarząd PZD od kilku miesięcy prowadził rozmowy z ARiMR w sprawie opracowania założeń do projektu, który umożliwi wykorzystanie środków z funduszy unijnych na inwestycje w ROD.

Konkurs ogłoszony przez ARiMR ma za zdanie wyłonić projekty, które w największym stopniu przyczynią się do ochrony i poprawy jakości terenów zielonych w miastach.

Zadanie to będzie realizowane poprzez przyznanie grantów dla rodzinnych ogrodów działkowych na realizację projektów w częściach wspólnych ROD, które najbardziej przyczynią się do rozwoju zielonej infrastruktury.

Wnioski o przyznanie grantu mogą składać rodzinne ogrody działkowe. Każdy ROD może być objęty tylko jednym wnioskiem. Wartość grantu dla jednego rodzinnego ogrodu działkowego może wynosić nie mniej niż 10 tys. zł i nie więcej niż 100 tys. zł. Wnioskodawca nie jest zobowiązany do wniesienia wkładu własnego.

Okres realizacji projektu nie może przekroczyć 12 miesięcy, a ponadto nie może trwać dłużej niż do 31 sierpnia 2023 r.

Wnioski o przyznanie grantu należy składać do Oddziałów Regionalnych ARiMR.

KZ PZD ocenia, że środki te mogą w znaczący sposób przyczynić się do rozwoju infrastruktury zielonej i technicznej w ogrodach. Dlatego PZD podjął działania, których celem jest wypracowanie narzędzi pozwalających ogrodom w jak największym stopniu skorzystać z tego programu i udzielenie ROD  merytorycznego wsparcia w procesie ubiegania się o granty w ogłoszonym konkursie.

Krajowy Zarząd PZD opublikuje dokumenty wspomagające i ułatwiające przystąpienie ROD do konkursu.

Krajowy Zarząd

Polskiego Związku Działkowców

Warszawa, 30 maja 2022 r.

OGŁOSZENIE AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych – nabór wniosków o przyznanie grantów

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza konkurs na nabór wniosków o przyznanie grantów w ramach projektu „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”, Działania 2.5. – Poprawa jakości środowiska miejskiego, Osi priorytetowej: II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w terminie od dnia 30 maja 2022 r.

Konkurs grantowy jest konkursem otwartym podzielonym na etapy miesięczne, trwające od pierwszego dnia miesiąca  do ostatniego dnia miesiąca, z wyjątkiem pierwszego etapu, który trwa od 30 maja 2022 r. do 30 czerwca 2022 r.

Celem konkursu jest wyłonienie projektów, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celu strategicznego, jakim jest ochrona i poprawa jakości terenów zielonych w miastach i ich obszarach funkcjonalnych, przyczyniająca się do łagodzenia negatywnych skutków zmian klimatycznych poprzez realizację celów operacyjnych, tj.

 • przeciwdziałanie spadkowi różnorodności biologicznej,
 • poprawa jakości życia ludzi dzięki zapewnieniu lepszego stanu środowiska,
 • zwiększenie wartości usług ekosystemów.

Przedmiotem konkursu jest przyznanie grantów na dofinansowanie projektów, które najbardziej przyczynią się do rozwoju zielonej infrastruktury poprzez wsparcie rodzinnych ogrodów działkowych (ROD) w częściach wspólnych.

Uprawnionymi do składania wniosków o przyznanie grantu są podmioty zarejestrowane
w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), jako stowarzyszenia ogrodowe. Zgodnie z  art. 2
pkt. 6 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. 2021 r., poz. 1073), przez stowarzyszenie ogrodowe należy rozumieć stowarzyszenie w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2261) powołane wyłącznie w celu zakładania i prowadzenia rodzinnych ogrodów działkowych.

Uprawniony podmiot może złożyć w ramach niniejszego konkursu więcej niż jeden wniosek. Jeden wniosek o przyznanie grantu składany przez stowarzyszenie ogrodowe, może obejmować więcej niż jeden ROD, prowadzony przez to stowarzyszenia ogrodowe. ROD może być objęty tylko jednym wnioskiem.

Kwota przeznaczona na granty wybrane w konkursie wynosi 47 mln zł. Wartość grantu dla jednego ROD wynosi nie mniej niż 10 000 zł i nie więcej niż 100 000 zł. W przypadku ROD, w którym liczba działek indywidualnych przekracza 400, maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych (maksymalna wartość grantu) ustalana jest jako iloczyn: liczby działek indywidualnych w ROD oraz współczynnika 250 zł (np. dla ROD z 480 działkami maksymalna wartość grantu wynosi 480x250zł = 120 000zł), ale nie więcej niż 150 000 zł. Kwoty minimalne i maksymalne dotyczą kosztów, które mają być poniesione na wsparcie rozwoju zielonej infrastruktury jednego ROD oraz dotyczą kosztów przewidywanych na etapie składania wniosku o przyznanie grantu. Wzrost kosztów rzeczywistych w trakcie realizacji projektów ponad limit wydatków określony we wniosku o przyznanie grantu nie zostanie objęty refundacją.

Za kwalifikowalne uznaje się koszty poniesione od dnia złożenia wniosku o przyznanie grantu  do dnia 31 sierpnia 2023 r. Okres realizacji projektu nie może przekroczyć 12 miesięcy, przy czym nie może trwać dłużej niż do dnia 31 sierpnia 2023 r.

Ubiegając się o dofinansowanie projektu Wnioskodawca, nie jest zobowiązany do wniesienia wkładu własnego, w zakresie kosztów kwalifikowalnych objętych wnioskiem.

Złożone wnioski o przyznanie grantu oceniane są pod względem formalnym
i merytorycznym
, a w dalszej kolejności uszeregowane na liście rankingowej według liczby uzyskanych punktów, poczynając od wniosku, który uzyskał największą liczbę punktów. Granty przyznawane są Wnioskodawcom, zgodnie z kolejnością  umieszczania wniosków na liście rankingowej, z tym że suma wartości wszystkich przyznanych grantów nie może przekroczyć kwoty 47 mln złotych. Projekt może być zakwalifikowany do przyznania grantu pod warunkiem uzyskania przez Wnioskodawcę minimum 20 punktów.

Formularz wniosku o przyznanie grantu oraz formularze załączników wraz z instrukcjami ich wypełniania są udostępnione na stronie internetowej ARiMR www.gov.pl/arimr.

Wnioski o przyznanie grantu składa się do Oddziału Regionalnego ARiMR, właściwego ze względu na miejsce położenia ROD, którego dotyczy wniosek, m.in.

 • osobiście;
 • przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego
  w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2022 r. poz. 896) albo placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej albo państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.
 • w formie dokumentu elektronicznego na elektroniczną skrzynkę podawczą
  w rozumieniu art. 3 pkt 17 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2070, z 2022 r. poz. 1087). Zgodnie z art. 147 ust. 2 i 3 oraz art. 155 ust. 5 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 569, poz. 1002) doręczenie korespondencji na elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP, jest równoważne
  w skutkach prawnych z doręczeniem na elektroniczny adres do doręczeń do czasu zaistnienia obowiązku stosowania przez ARiMR tej ustawy.

W przypadku składania wniosku o przyznanie grantu po zaistnieniu obowiązku stosowania przez ARiMR ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych, wniosek będzie można złożyć również w postaci elektronicznej na adres do doręczeń elektronicznych, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r.
o doręczeniach elektronicznych, wpisany do bazy adresów elektronicznych,
o której mowa w art. 25 tej ustawy.

Informacje o zasadach przyznawania grantów w ramach projektu „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”, Działania 2.5. – Poprawa jakości środowiska miejskiego, Osi Priorytetowej: II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 udzielane są w punktach informacyjnych w siedzibach oddziałów regionalnych ARiMR (adresy znajdują się na stronie www.gov.pl/arimr) i pod bezpłatnym numerem infolinii 800 38 00 84.

Materiały

1_Regulamin_Konkursu_ROD
1_Regulamin_Konkursu_ROD_-_27052022_r.pdf0.59MB
2_Wniosek_o_przyznanie_grantu_-_ROD_
2_Wniosek_o_przyznanie_grantu_-_ROD_-_27052022_r_-_zał_1_do_RK.DOCX0.07MB
3_Kryteria_przyznawania_grantu_-_ROD
3_Kryteria_przyznawania_grantu_-_ROD_-_27052022_r_-_zał_2_do_RK.pdf0.77MB
4_Karta_oceny_formalnej_-_ROD
4_Karta_oceny_formalnej_-_ROD_-_27052022_r_-_zał_3_do_RK_(1).DOCX0.04MB
5_Karta_oceny_merytorycznej_-_ROD
5_Karta_oceny_merytorycznej_-_ROD_-_27052022_r_-_zał_4_do_RK.DOCX0.06MB
6_Umowa_o_powierzenie_grantu_-_ROD
6_Umowa_o_powierzenie_grantu_-_ROD_-_27052022_r_-zał_nr_5_do_RK.pdf0.63MB
7_Zapotrzebowanie_-_ROD
7_Zapotrzebowanie_-_ROD_-_27052022_r_-_zał_1_do_Umowy.xlsx0.02MB
8_Sprawozdanie_-_ROD_
8_Sprawozdanie_-_ROD_-_27052022_r_-_zał_2_do_Umowy.DOCX0.04MB
8a_Zestawienie_kosztów_-_zał_do_spr-_ROD
8a_Zestawienie_kosztów_-_zał_do_spr-_ROD_-_27052022_r.xlsx0.02MB
9_Oświadczenia_o_kwalifikowalności_VAT_-_ROD
9_Oświadczenia_o_kwalifikowalności_VAT_-_ROD_-_27052022_r_-_zał_nr_3_do_Umowy.rtf0.07MB
10_Harmonogram_-_ROD_
10_Harmonogram_-_ROD_-_27052022_r_-_zał_nr_4_do_Umowy.xls0.08MB
11_Harmonogram_-_ROD_
11_Harmonogram_-_ROD_-_27052022_r_-_zał_nr_5_do_Umowy.xls0.04MB
12_Oświadczenie_o_zmianie_rachunku_bankowego_-_ROD
12_Oświadczenie_o_zmianie_rachunku_bankowego_-_ROD_-_27052022_r_-_zał_nr_6_do_Umowy.rtf0.07MB
13_Obowiązki_informacyjne_-_ROD
13_Obowiązki_informacyjne_-_ROD_-_27052022_r_-_zał_nr_7_do_umowy.rtf35.54MB
14_Harmonogram_-_ROD_-_27052022_r_-_zał_nr_1_do_wniosku
14_Harmonogram_-_ROD_-_27052022_r_-_zał_nr_1_do_wniosku.xlsx0.02MB
15_Budżet_projektu_-_ROD_-_27052022_r_-_zał_nr_2_do_wniosku
15_Budżet_projektu_-_ROD_-_27052022_r_-_zał_nr_2_do_wniosku.xlsx0.02MB
16_Podręcznik_WNIOSKODAWCY_-_ROD
16_Podręcznik_WNIOSKODAWCY_-_ROD_-_27052022_r.pdf1.03MB


10.05.2022r

OGŁOSZENIE

Komisaryczny Zarząd ROD „Bażant” we Wrocławiu w dniu   07-05-2022 r.  ustala:
 wysokość poszczególnych opłat ogrodowych i termin ich wnoszenia
–   przykładowo  – wyliczenie –   dla działki 300 m²
1/  Opłata ogrodowa w 2022 r. za 1 m² = 0,60 zł (0,51zł+0,09zł)  pow. użytkowanej działki            180,00 zł
2/  Opłata  za wywóz śmieci  z terenu ROD  w 2022 r.                                                                            70,00 zł
3/  Uchwałą KR PZD w sprawie wysokości składki członkowskiej PZD w 2018 r.                    6,00 zł
4/   Opłata WC                                                                                                                                                                 25,00 zł
5/  Fundusz inwestycyjno-remontowy                                                                                                             25,00 zł
                                                                                                                                                 RAZEM                             306,00 zł
Wymienione opłaty, działkowiec  obowiązany jest wpłacić  w terminie  do dnia  30 czerwca 2022r.
Nr konta bankowego:
ROD Bażant  Santander  Bank   40 1090 2402 0000 0001 3171 7921
 

27.04.2022r

Aktualizacja – przyłącze elektryczne Teren A,

Szanowni Działkowcy, otrzymaliśmy informację od Tauron Dystrybucja S.A., że ze  względu na pandemie wcześniejszy termin tj. maj 2022r nie zostanie dotrzymany na dostawę energii elektrycznej dla Rod Bażant – Teren A. W chwili obecnej trawa projektowanie złącza kablowego dla Terenu A, termin wykonania instalacji wewnętrznej zgodnie z załączonym pismem to 08.09.2022r. ( Plik JPG )

Zakres niezbędnych czynności dla realizacji przyłączenia, określonych w umowie o przyłączenie obejmuje:

Po stronie przyłączanego Podmiotu ( Teren A ROD Bażant ):

1. Przedłożenie Zgłoszenia gotowości instalacji obiektu do przyłączenia wraz z wymaganymi załącznikami nie później niż 14 dni przed 2022.09.08. ( gotowa do przyłączenia sieć ogrodowa )

2. Zawarcie przez Przyłączany Podmiot umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej lub umowy kompleksowej dla dostarczenia energii do obiektu.

Prosimy o składania deklaracji przyłączenia do wewnętrznej sieci zasilającej ROD Bażant – Teren A.

Frekwencja decyduje o rozpoczęciu inwestycji. ( min. 80% działkowców )

Wniosek do pobrania: WNIOSEK O ENERGIĘ -2021r .pdf 

Zarząd ROD Bażant


10.04.2022r

ZAWIADOMIENIE

Zarząd ROD Bażant we Wrocławiu zaprasza  na: Walne zebranie  sprawozdawczo – wyborcze członków  Ogrodu ROD Bażant,  które odbędzie się na terenie ogrodu w plenerze, przed biurem zarządu ogrodu przy ul. Bierutowskiej w dniu 07-05-2022 r. początek obrad od godz. 12-tej

UWAGA!  Przypominamy, że zgodnie z par. 56 ust.2 statutu PZD prawo udziału w walnym zebraniu mają wyłącznie członkowie PZD w danym ROD i wykluczone jest zastępstwo lub działanie przez pełnomocników.  Każdy zaproszony na walne zebranie musi mieć ze sobą dowód  tożsamości,  który może być sprawdzany przy podpisywaniu listy obecności.

Osoby bez tego dokumentu oraz niewidniejące na liście działkowców, nie zostaną wpuszczone na teren miejsca przeprowadzenia zebrania.  Przepis ten będzie bezwzględnie respektowany przez organizatorów Zebrania!

PS. Na zebranie należy zabrać obowiązkowo: druk   1/ aktualizacji danych  oraz  2/ oświadczenie o segregacji odpadów. Podpisane powyższe dokumenty można pozostawić w skrzynce na korespondencję znajdującą się na parkingu na terenie B. W razie wątpliwości i pytań prosimy o kontakt z Zarządem.

Materiały sprawozdawcze  dostępne są do wglądu dnia 26-04-2022  od g. 12°° do 15°°

w biurze ROD Bażant


ALEJE OGRODOWE – WYJAŚNIENIE

Działkowcy ROD Bażant!

W związku z występującymi wątpliwościami wyjaśniamy: każdy działkowiec zobowiązany jest dbać o swoją połowę alei ogrodowych gdy do nich przylegają działki po obu stronach lub na całej ich szerokości, gdy do nich przylegają działki z jednej strony (działki od strony torów, ogrodzenia zewnętrznego) tj. do koszenia trawy, usuwania odpadów oraz nie dokonywania nasadzeń bezpośrednio przy ogrodzeniach – zwłaszcza drzew, krzewów i kwiatów.

Powyższe wynika z Regulaminu ROD Rozdział VII

Przepisy porządkowe: §67 punkt 3 i §68 punkt 1

oraz ma na celu ograniczenie kosztów związanych z eksploatacją alejek ogrodowych i poprawą estetyki na naszym ogrodzie.

 Zarząd ROD Bażant


31.03.2022r

!!! UWAGA !!!

Przypominamy, że przed przystąpieniem do prac ziemnych w pobliżu granicy działki należy skontaktować się z Zarządem (tel: 880 997 087) w celu upewnienia się, czy w miejscu planowanych prac nie znajdują się kable ogrodowej sieci elektrycznej. Jeżeli dojdzie do awarii sieci elektrycznej spowodowanej samowolnym działaniem, kosztami naprawy będzie obciążony działkowiec.


31.03.2022r

INFORMACJA

Na teren ROD Bażant zostały podstawione kontenery.

Prosimy o rozwagę w ilości wyrzucanych odpadów oraz o pozostawianie po sobie porządku.

Dotyczy segregacji śmieci.

Wszelkiego rodzaju gabaryty: krzesła, stoły, stoliki, foteliki, tapczaniki itp.  są to gabaryty  !!!!! 

Jak wiadomo z terenów nie zamieszkałych nie są odbierane.

To wszystko należy wywieść we własnym zakresie do Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów ( PSZOK):

 1. UL. KAZIMIERZA MICHALCZYKA 9
 2. UL. JANOWSKA 51

Kontenery wypełniane są w dużej części workami z trawą, zielskiem, ściętymi gałęziami z drzew, są to odpady ulęgające biodegradacji, które zgodnie z Regulaminem ROD winny być składowane w kompostownikach u każdego działkowca.

Wymóg posiadania kompostownika wynika z Regulaminu ROD § 42.

Na dany miesiąc na tablicach informacyjnych i stronie www będzie zamieszczony termin opróżniania kontenerów przez firmę. W przypadku przepełnienia kontenera prosimy o pozostawienie śmieci na działce lub wywóz we własnym zakresie.

Widzisz pełny kontener – wstrzymaj się z wyrzuceniem śmieci, poczekaj aż firma wywożąca odpady je opróżni i będzie pusty. Obcy podrzuca – spisz numer, zrób zdjęcie i zgłoś do Zarządu.

Z roku na rok jest coraz więcej śmieci a opłaty rosną !!!

Zwracamy się do wszystkich Działkowców ROD z prośbą o większe zdyscyplinowanie w gospodarce odpadami na terenie naszego ogrodu. Rozdrabnianie gałęzi, zgniatanie plastikowych butelek, rozbijanie szkła w pojemniku, wyrzucanie BIO bez innych śmieci np. butelek, szmat, odpady BIO wyrzucamy bez worków. Każdy Działkowiec ma obowiązek segregacji śmieci!!!

JEDNOCZEŚNIE   PRZYPOMINAMY,   ŻE   TEREN   ROD   BAŻANT   JEST MONITOROWANY!

W PRZYPADKU NIE ZASTOSOWANIA SIĘ DO POWYŻSZEGO, DZIAŁKOWIEC KTÓREMU UDOWODNI SIĘ BRAK SEGREGACJI  ORAZ POZOSTAWIANIE ŚMIECI OBOK KONTENERÓW I W MIEJSCACH DO TEGO NIE PRZEZNACZONYCH ZOSTANIE OBCIĄŻONY KOSZTEM ICH WYWOZU ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCĄ TARYFĄ ZA ODBIÓR ŚMIECI.

Zarząd apeluje do wszystkich Działkowców by czynnie włączyli się w dbanie o porządek.

Na tak dużym ogrodzie jak nasz nie dopilnują porządku pojedyncze osoby, musimy włączyć się wszyscy!

Zarząd ROD Bażant


05.03.2022r

WAŻNE !!! OBOWIĄZKOWA AKTUALIZACJA DANYCH!!!

Zarząd ROD Bażant wzywa do natychmiastowego uporządkowania danych osobowych.  Należy pamiętać, że to na Działkowcach spoczywa obowiązek aktualizacji swoich danych osobowych oraz adresu do korespondencji i to Działkowiec ponosi odpowiedzialność za ujemne skutki wynikające z niedokonania takiej aktualizacji.

Obowiązek, o którym mowa powyżej, został uregulowany w § 15 pkt 7 Statutu PZD – w odniesieniu do członków PZD oraz w § 11 ust.2 pkt 6 Regulaminu ROD, który dotyczy już każdego Działkowca. Dlatego też użytkownicy działek są zobowiązani, w razie zmiany miejsca zamieszkania, numeru telefonu do natychmiastowego powiadomienia o tym fakcie Zarządu.

Dotyczy to również najbliższej rodziny która użytkuje działkę po śmierci Działkowca. W tym przypadku w okresie do 6 miesięcy od zgonu powinna przenieść prawa użytkowania działki.

W przypadku nie dostarczenia korespondencji do działkowca z powodu nieaktualnych danych lub odmowy przyjęcia pisma po ich zwrocie przez pocztę, pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia.

Wyrażenie zgody na korespondencję elektroniczną przez działkowca wpływa bezpośrednio na jakość kontaktu z Zarządem ROD Bażant poprzez:

– oszczędność czasu ze względu na wysłanie i podjęcie korespondencji listownej,

– skrócenie czasu załatwienia sprawy.

Taka zgoda udzielona przez działkowca przynosi również wymierne korzyści w postaci zmniejszenia kosztów korespondencji listownej, a zaoszczędzone środki mogą być przeznaczone na inne bieżące cele w naszym Ogrodzie.

Aktualizację danych można dokonać w  sposób:

wejść na stronę https://rod-bazant.pl/ , następnie wejść w zakładkę:

Dla członków, następnie kliknąć: Aktualizacja danych i wydrukować dokument:

Zmiana danych kontaktowych(kliknij tutaj). Wypełnić, podpisać czytelnie i podpisany dokument wrzucić do skrzynki na korespondencję znajdującą się przy wejściu na parkingu na terenie B, wysłać go na nasz adres mailowy: rod_bazant@onet.eu

Druk można pobrać w biurze Zarządu w godzinach funkcjonowania.

Zarząd ROD Bażant


20.02.2022r

UWAGA    UWAGA      UWAGA 

Działkowcy Rodzinnego Ogrodu Bażant !

Zarząd  ROD Bażant  z wielkim smutkiem i rozczarowaniem informuje, że na dzień 17.02.2022r   ilość działkowców  zalegających z opłatami wynosi 170 osób.

W związku z tym osoby zalegające z opłatami wzywamy do natychmiastowego uregulowania zaległości wpłatą na konto:

ROD Bażant Santander

40 1090 2402 0000 0001 3171 7921

170 osób do dnia dzisiejszego  nie uregulowało przynajmniej jednej z wpłat wynikających z regulaminu i statutu PZD.

Ostateczny termin na dokonanie wpłat 28.02.2022 r.

– Roczna Opłata Ogrodowa – dopłata do zaliczkowej opłaty ogrodowej ustanowionej na walnym zebraniu – termin minął 30.10.2021r.

– Obowiązkowa zaliczka na prąd od działkowców którzy nie wpłacili i nie są podłączeni do prądu 770,00 zł – termin minął 30.11.2021r.

– Obowiązkowa Zaliczka na podłączenie wody na terenie ogrodu z MPWiK 500,00 zł – termin minął 30.11.2021r.

– Opłata za zużycie energii elektrycznej na działce

Zarząd ROD musi terminowo regulować  zobowiązania  a  Nierzetelny działkowiec zalegający z płatnościami  powoduje wręcz wstrzymanie zaplanowanych inwestycji.

Kontakt w sprawie wysokości zaległości pod numerem telefonu 880 997 087

Jednocześnie, przypominamy wszystkim Działkowcom o obowiązku informowania Zarządu ROD o wszelkich zmianach dotyczących adresu zameldowania i dostarczania korespondencji oraz numerów telefonów.

Zgodnie z § 81 ust. 3 w razie niezgłoszenia zmiany miejsca zamieszkania lub w przypadku odmowy przyjęcia korespondencji, skierowane do działkowca pisma, po ich zwrocie przez pocztę, pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia.

NIEUREGULOWANIE NALEŻNOŚCI BĘDZIE MIAŁO KOLEJNE KONSEKWENCJE które mogą pozbawić działkowca członkostwa i prawa użytkowania działki.

Komisja Porządkowa ROD Bażant


22.01.2022r

ZARZĄD ROD BAŻANT PRZYPOMINA O KONIECZNOŚCI
UREGULOWANIA WSZELKICH ZALEGŁOŚCI W OPŁATACH

Zaległość w opłatach powyżej 6 miesięcy i brak reakcji na wezwania do zapłaty stanowi podstawę do wszczęcia postępowania sądowego oraz windykację należności wraz z odsetkami za zwłokę, kosztami sądowymi oraz komorniczymi. Dodatkowo Zarząd zastosuje dyscyplinarne wypowiedzenie umowy dzierżawy działki, pozbawiając tym samym dłużnika prawa jej użytkowania.

Prosimy o niezwłoczne dokonanie wpłat!

Informacje o wysokości i terminach należnych opłat są przedstawione na tablicach informacyjnych, stronie internetowej Rod Bażant a także na Facebooku.

Zarząd Komisaryczny ROD Bażant


22.01.2022r

INFORMACJA W SPRAWIE INWESTYCJI W ROD BAŻANT

dot. „PRZYŁĄCZA PRĄDU” i „PRZYŁĄCZA WODY”

zgodnie z Uchwałą Walnego Zebrania nr 11/2021 i 12/2021 z dnia 28-08-2021 r. oraz zatwierdzenia poniższej informacji uchwałą nr 14/2021

W świetle przepisów związkowych rozpoczęcie jakiejkolwiek inwestycji na terenie ROD (np. budowy wodociągu i elektryfikacja ogrodu) uzależnione jest od kilku podstawowych warunków:

Po pierwsze: Zarząd ogrodu przygotowuje na walne zebranie plan zamierzeń inwestycyjnych i remontowych, ich kosztorys, źródła finansowania, w tym udziału działkowców w postaci środków finansowych,

Po drugie: Walne Zebranie członków podejmuje uchwałę w sprawie inwestycji w ogrodzie ze wskazaniem partycypacji finansowej działkowców w kosztach.

Wynika stąd, że Zarząd ROD nie może samodzielnie podejmować decyzji co do prowadzenia na terenie ogrodu jakiejkolwiek inwestycji. Bezwzględnie wymagana jest bowiem akceptacja Walnego Zebrania w postaci odpowiedniej uchwały – stąd:

w sprawie przyłącza prądu podjęto uchwałę nr 12/2018 oraz nr 11/2019,

w sprawie przyłącza wody podjęto uchwałę nr 13/2018 oraz nr 10/2019.

Należy podkreślić, że wszystkie uchwały podjęte przez Walne Zebranie mają moc powszechnie obowiązującą w danym ROD, co oznacza, że obowiązują wszystkich członków danego ogrodu. Dlatego też, żaden działkowiec nie może uchylić się od partycypacji finansowej w kosztach inwestycji, które zostały określone w podjętych uchwałach. Zgodnie bowiem ze statutem PZD, członek Związku obowiązany jest uiszczać opłaty uchwalone przez uprawnione organy Związku w terminie przez nie ustalonym, a w przypadku zwłoki – wraz z obowiązującymi odsetkami ustawowymi. W konsekwencji Zarząd ROD ma obowiązek egzekwować od każdego działkowca opłaty uchwalone przez Walne Zebrania na potrzeby inwestycji ogrodowej.

Takie rozwiązanie jest w pełni uzasadnione, jako że typowe inwestycje służą budowie lub zasadniczej modernizacji infrastruktury ogólnej, która ze swojej istoty służy wszystkim działkowcom, a jednocześnie podnosi standard całego ogrodu. Zrozumiałe jest zatem, że każdy członek społeczności ogrodowej powinien mieć swój wymierny udział w tych inwestycjach.

W związku z powyższym każdy działkowiec zobowiązany jest do wpłacenia zaliczki, będącej częściową partycypacją w kosztach inwestycji, która wynosi:

dla „Przyłączenia wody” – kwota 500,00 zł

dla „Przyłącza prądu” – kwota 770,00 zł

Wpłat należy dokonać na rachunek bankowy ROD BAŻANT w terminie do 30.11.2021 r. (istnieje możliwość rozłożenia na raty).

Ostateczne wyliczenie całkowitej kwoty partycypacji działkowców, zostanie podane po zakończeniu i rozliczeniu inwestycji, z uwzględnieniem dotacji z PZD.

Jednocześnie Zarząd Komisaryczny ROD BAŻANT informuje o bieżącym stanie prowadzonych inwestycji na ogrodzie:

 1. elektryfikacja ogrodu od pierwszej skrzynki jest już rozpoczęta jako etap I, poprzez podłączenie strony B i C ogrodu, natomiast strona A zostanie zelektryfikowana po postawieniu przez TAURON drugiej skrzynki przyłączeniowej (około kwietnia 2022 r.). Od tego momentu będzie można rozprowadzić sieć elektryczną. Tempo prac uzależnione będzie od wpłat działkowców;
 2. w przypadku podłączenia wody, na mocy podjętej w roku 2019 uchwały, zostały już poniesione koszty związane z projektem oraz uzyskane zostały również wszelkie pozwolenia budowlane. Jednak im dłużej będziemy czekać, tym większe istnieje ryzyko, iż pozwolenia utracą ważność, co zablokuje możliwość dokończenia inwestycji! Zarząd od kilku miesięcy jest w gotowości, aby rozpocząć kolejny etap inwestycji, jednakże bez otrzymania środków finansowych z partycypacji  działkowiczów, wdrożenie kolejnego etapu zostanie utrudnione lub utracone.

Zarząd wyraża nadzieję, iż dzięki pełnej mobilizacji naszej społeczności działkowców uda się wspólnymi siłami zacząć i zakończyć planowane inwestycję.

Prosimy zatem działkowców ogrodu o dokonywanie wpłat w/w zaliczek na konto ogrodu:

40 1090 2402 0000 0001 3171 7921

w treści przelewu prosimy wpisać odpowiednio zaliczka na prąd, nr działki”, „zaliczka na wodę, nr działki. Dodatkowo osoby, które chcą przyłączyć swoją działkę do prądu muszą złożyć w Zarządzie ROD Bażant deklarację instalacji.

Termin wpłaty zaliczek za przyłącze wody i elektryfikację działki z uwagi na liczne prośby działkowców, został wydłużony do dnia 30.11.2021 r.

Zarząd Komisaryczny ROD Bażant


22.01.2022r


04.01.2022r

Inwestycje, remonty, konserwacje, opłaty …..


04.01.2022r

UWAGA!!!

DZIAŁKOWCY! W OKRESIE OD STYCZNIA DO MARCA Z TERENU ROD BAŻANT ZOSTANĄ ZABRANE KONTENERY NA ŚMIECI.

PROSIMY NIE POZOSTAWIAĆ WORKÓW NA PŁYCIE BETONOWEJ, ZGOROMADZONE ŚMIECI PROSIMY PRZETRZYMAĆ U SIEBIE NA DZIAŁCE DO MOMENTU PODSTAWIENIA Z POWROTEM  KONTENERÓW.

Planowane podstawienie kontenerów w marcu w zależności od warunków atmosferycznych,
o czym będziemy informować na stronie i tablicach ogłoszeniowych.

JEDNOCZEŚNIE PRZYPOMINAMY, ŻE TEREN ROD BAŻANT JEST MONITOROWANY ! ! !

W PRZYPADKU NIE ZASTOSOWANIA SIĘ DO POWYŻSZEGO, DZIAŁKOWIEC KTÓREMU UDOWODNI SIĘ PODRZUCENIE ŚMIECI ZOSTANIE OBCIĄŻONY KOSZTEM ICH WYWOZU ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCĄ TARYFĄ ZA ODBIÓR ŚMIECI.


19.12.2021r


16.12.2021r


09.11.2021r

Zarząd Komisaryczny ROD Bażant we Wrocławiu informuje, że dyżury zarządu na ogródkach działkowych na okres zimowy zostają zawieszone. W sprawach pilnych prosimy o kontakt telefoniczny w celu umówienia terminu spotkania. 

Zarząd Komisaryczny ROD Bażant


24.10.2021r

Informacja

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi instalacji elektrycznej na terenie Rod Bażant we Wrocławiu informujemy, że decyzją Zarządu Komisarycznego ROD Bażant we Wrocławiu z dnia 24.10.2021r prąd na ogródkach działkowych na okres zimowy nie będzie wyłączony.

Zarząd Komisaryczny ROD Bażant


15.09.2021r


10.09.2021r


10.09.2021r


07.09.2021r

ŚMIECI SKRZYDEŁ NIE MAJĄ

„ROD Bażant” Akcja śmieci!

Szanowni Działkowcy, informujemy, że w związku z nagromadzeniem się odpadów wokół śmietników na terenie A. W dniu 11.09.2021 r (sobota) zostanie podstawiony Kontener na odpady (główne wejście przy parkingu od ul. Bierutowskiej, teren A) .

Zapraszamy wszystkich działkowców w godzinach 15 – 17 zarówno z terenu A,B i C do zaangażowania się i wspólnego posprzątania. Jednocześnie, prosimy o przemyślane wrzucanie odpadów do kontenera. Prosimy o rozdrabnianie wrzucanych odpadów. Nie zostawiajmy w nim pustego miejsca.

Zachęcamy do pomocy, każda para rąk się przyda ?


07.09.2021r

Szanowni Działkowcy przestrzegając krótkich, prostych rad możemy doprowadzić do znacznego obniżenia kosztów wywozu śmieci z Naszego ogrodu !!!

Odpady takie jak: meble, dywany, sprzęt agd i rtv, gruz, opony, złom, odpady wielkogabarytowe, usuwane są z działki jedynie zorganizowanym we własnym zakresie przez działkowca ( kilku działkowców ) transportem do punktu ich przeznaczenia!

Apelujemy o segregację śmieci.

PRZYPOMINAMY także o całkowitym zakazie wypalania gałęzi, liści, śmieci na terenie ogrodu!


07.09.2021

Kompostownik na działce – OBOWIĄZKOWY
(Regulamin ROD § 42 w całości)

Kompostowanie to proces w którym materia organiczna zostaje rozłożona, a otrzymany materiał jest najtańszymnajłatwiej dostępnym oraz najlepszym dla wszystkich uprawianych roślin nawozem organicznym. Kompost stale dodawany do gleby znacząco zwiększa w niej zawartość próchnicy, poprawiając jej jakość.

Spady jabłek oraz porażone pomidory należy dołować na działce.

Zachęcamy do zapoznania się z artykułami:

Jak wytwarzać i stosować kompost? (broszura PZD w pdf)

Dlaczego trzeba kompostować? (wyd. Działkowiec)

Liście i gałęzi na działce

 https://poradnikogrodniczy.pl/palenie-lisci-i-galezi-na-dzialce.php


02.09.2021r

INFORMACJA W SPRAWIE INWESTYCJI W ROD BAŻANT

 dot.  „PRZYŁĄCZA PRĄDU”  i  „PRZYŁĄCZA WODY”

zgodnie z Uchwałą Walnego Zebrania nr 11/2021 i 12/2021 z dnia 28-08-2021 r. oraz zatwierdzenia poniższej informacji uchwałą nr 14/2021

W świetle przepisów związkowych rozpoczęcie jakiejkolwiek inwestycji na terenie ROD  (np. budowy wodociągu i  elektryfikacja  ogrodu) uzależnione jest od kilku podstawowych warunków:

Po pierwsze: Zarząd ogrodu przygotowuje na walne zebranie plan zamierzeń inwestycyjnych i remontowych, ich kosztorys, źródła finansowania, w tym udziału działkowców w postaci środków finansowych,

Po drugie: Walne Zebranie członków podejmuje uchwałę w sprawie inwestycji w ogrodzie ze wskazaniem partycypacji finansowej działkowców w kosztach.

Wynika stąd, że Zarząd ROD nie może samodzielnie podejmować decyzji co do prowadzenia na terenie ogrodu jakiejkolwiek inwestycji. Bezwzględnie wymagana jest bowiem akceptacja Walnego Zebrania w postaci odpowiedniej uchwały – stąd:

– w sprawie przyłącza prądu podjęto uchwałę nr 12/2018 oraz nr 11/2019,

– w sprawie przyłącza wody  podjęto uchwałę nr 13/2018 oraz nr 10/2019.

Należy podkreślić, że wszystkie uchwały podjęte przez Walne Zebranie mają moc powszechnie obowiązującą w danym ROD,  co oznacza, że obowiązują wszystkich członków danego ogrodu. Dlatego też, żaden działkowiec nie może uchylić się od partycypacji finansowej w kosztach inwestycji, które zostały określone w podjętych uchwałach. Zgodnie bowiem ze statutem PZD, członek Związku obowiązany jest uiszczać opłaty uchwalone przez uprawnione organy Związku w terminie przez nie ustalonym, a w przypadku zwłoki – wraz z obowiązującymi odsetkami ustawowymi. W konsekwencji Zarząd ROD ma obowiązek egzekwować od każdego działkowca opłaty uchwalone przez Walne Zebrania na potrzeby inwestycji ogrodowej.

Takie rozwiązanie jest w pełni uzasadnione, jako że typowe inwestycje służą budowie lub zasadniczej modernizacji infrastruktury ogólnej, która ze swojej istoty służy wszystkim działkowcom, a jednocześnie podnosi standard całego ogrodu. Zrozumiałe jest zatem, że każdy członek społeczności ogrodowej powinien mieć swój wymierny udział w tych inwestycjach.

W związku z powyższym każdy działkowiec zobowiązany jest do wpłacenia zaliczki, będącej częściową partycypacją w kosztach inwestycji, która wynosi:

– dla „Przyłączenia wody” – kwota 500,00 zł

– dla „Przyłącza prądu”     –  kwota 770,00 zł

Wpłat należy dokonać na rachunek bankowy ROD BAŻANT w terminie do 30.11.2021 r. (istnieje możliwość rozłożenia na raty).

Ostateczne wyliczenie całkowitej kwoty partycypacji działkowców, zostanie podane po zakończeniu i rozliczeniu inwestycji, z uwzględnieniem dotacji z PZD.

Jednocześnie Zarząd Komisaryczny ROD BAŻANT informuje o bieżącym stanie prowadzonych inwestycji na ogrodzie:

 1. elektryfikacja ogrodu od pierwszej skrzynki jest już rozpoczęta jako etap I, poprzez podłączenie strony B i C ogrodu, natomiast strona A zostanie zelektryfikowana po postawieniu przez TAURON drugiej skrzynki przyłączeniowej (około kwietnia 2022 r.). Od tego momentu będzie można rozprowadzić sieć elektryczną. Tempo prac uzależnione będzie od wpłat działkowców;
 2. w przypadku podłączenia wody, na mocy podjętej w roku 2019 uchwały, zostały już poniesione koszty związane z projektem oraz uzyskane zostały również wszelkie pozwolenia budowlane. Jednak im dłużej będziemy czekać, tym większe istnieje ryzyko, iż pozwolenia utracą ważność, co zablokuje możliwość dokończenia inwestycji! Zarząd od kilku miesięcy jest  w gotowości, aby rozpocząć kolejny etap inwestycji, jednakże bez otrzymania środków finansowych z partycypacji  działkowiczów, wdrożenie kolejnego etapu zostanie utrudnione lub utracone.

Zarząd wyraża nadzieję, iż dzięki pełnej mobilizacji naszej społeczności działkowców uda się wspólnymi siłami zacząć i zakończyć planowane inwestycję.

Prosimy zatem działkowców ogrodu o dokonywanie wpłat w/w zaliczek na konto ogrodu:

40 1090 2402 0000 0001 3171 7921

w treści przelewu prosimy wpisać odpowiednio  „zaliczka na prąd, nr działki”,  „zaliczka na wodę, nr działki”. Dodatkowo osoby, które chcą przyłączyć swoją działkę do prądu muszą złożyć w Zarządzie ROD Bażant deklarację instalacji.

Termin wpłaty zaliczek za przyłącze wody i elektryfikację działki z uwagi na liczne prośby działkowców, został wydłużony do dnia 30.11.2021 r.

Zarząd Komisaryczny ROD Bażant


02.09.2021r

Uchwała nr 13/2021 z dnia 28.08.2021 r. Walnego Zebrania ROD Bażant we Wrocławiu

REGULAMIN WEWNĘTRZNY ROD BAŻANT we Wrocławiu

Rozdział I „Wstęp”

W celu zapewnienia na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego Bażant we Wrocławiu, zwanym dalej Ogrodem, bezpieczeństwa osób, porządku i ochrony infrastruktury ogrodowej, wprowadza się Regulamin Wewnętrzny ROD – zwany dalej Regulaminem.

Regulacje ujęte w niniejszym Regulaminie nie zwalniają działkowców i osób przez nich zaproszonych, z obowiązku przestrzegania przepisów zawartych w:

– ustawie z dnia13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych,

– Statucie Stowarzyszenia ogrodowego POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW,

– Regulaminie Rodzinnego Ogrodu Działkowego uchwalanego przez Krajową Radę Polskiego Związku Działkowców (dalej RROD) – szczególnie dot. zdyscyplinowania działkowców do stosowania się do § 42, § 67, 68 §.

Rozdział II

„Wjazd pojazdem mechanicznym na teren Ogrodu.”

 1. Prędkość dopuszczalna na terenie ogrodu 5 km/h.;
 2. Parking ogrodowy znajduje się przed bramami wjazdowymi terenu ogrodu strony A, B i C;
 3. Pojazdy parkujemy w miejscach wyznaczonych;
 4. Parkowanie na głównych alejach wjazdowych dozwolone pod warunkiem nie tarasowania przejazdu innym użytkownikom oraz służbom porządkowym i ratowniczym.
 5. Zakazane jest nieuprawnione blokowanie alejek przejazdowych w sposób, gdy nie ma ku temu uzasadnionej przyczyny, zagrożenia dla życia i zdrowia działkowców, ostrzegania o niebezpieczeństwie itp.
 6. Wywieszanie taśm ostrzegawczych dozwolone jest tylko dla zarządu Ogrodu, gospodarza lub osób wyznaczonych przez w/w.
 7. Wjazd na alejki boczne i zatoki na działkach jest dozwolony pod warunkiem, że nie ma prawdopodobieństwa uszkodzenia infrastruktury ogrodowej tj. po intensywnych opadach deszczu, gdy nawierzchnia dróg wewnętrznych jest mocno nasączona wodą. Powyższe ograniczenie wjazdu nie dotyczy pojazdów służb medycznych, porządkowych oraz pojazdów prywatnych niosących pomoc poszkodowanym na terenie Ogrodu.
 8. Zakaz długotrwałego parkowania na alejkach bocznych. Dopuszczalne jest zatrzymanie pojazdu przy swojej działce na okres do 30 min., gdy następuje:

– dowiezienie osób niepełnosprawnych,

– załadunek lub rozładunek materiałów.

8a) Użytkownik Ogrodu, który zajął alejkę dojazdową na powyższe czynności musi tak zaplanować pracę, aby w każdej chwili umożliwić przejazd innym pojazdom zwłaszcza służbom ratowniczym i porządkowym.

 1. Użytkownik ogrodu z określoną grupą inwalidzką poświadczoną kartą parkingową dla osób niepełnosprawnych wydaną przez Przewodniczącego Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania Niepełnosprawności, ma prawo do parkowania przy swojej działce na czas pobytu z uwzględnieniem pkt. 8a lub w wyznaczonej zatoczce,
 2. Wjazd pojazdów ciężkich typu betoniarki, ciężarówki oraz pojazdów mechanicznych pow. 7,5 ton musi być zgłoszony i uzgodniony z zarządem Ogrodu lub gospodarzem.
 3. Użytkownik działki (lub działający w imieniu użytkownika kierowca firmy transportowej, zaproszona osoba itp.), który doprowadzi do zniszczenia infrastruktury Ogrodu lub mienia innych użytkowników zobowiązany jest do niezwłocznej naprawy szkody lub pokrycia kosztów naprawy z osobistej polisy OC. Zadośćuczynienie poniesionych strat nie wstrzymuje ewentualnych kar porządkowych.

Rozdział III

„Ochrona infrastruktury Ogrodu”

 1. Kopanie na alejkach dojazdowych, umieszczanie głazów, pozostawianie konarów gałęzi, taczek oraz innego rodzaju sprzętów o charakterze blokady traktowane jest, jako niszczenie infrastruktury Ogrodu i stwarzanie sytuacji potencjalnie niebezpiecznych

– podlega sankcjom wg. Statutu PZD § 27 ( tj. pozbawienie członkostwa i wygaśnięcie praw do działki na skutek rażącego naruszania przepisów ustawy, regulaminu ROD, postanowień statutu i zasad współżycia społecznego).

 1. Prace modernizacyjne na alejach Ogrodu oraz ingerencja w infrastrukturę ogrodową itp.:

-przyłącza energetyczne do altan działkowych, itp. muszą być uprzednio zgłoszone i uzgodnione z zarządem Ogrodu lub gospodarzem Ogrodu.

Rozdział IV

„Gospodarowanie odpadami”

 1. Każdy działkowiec oraz inna osoba korzystająca z działki na terenie Ogrodu, zobowiązana jest do dbania o estetyczny wygląd działki, przylegającej alejki i terenów wspólnych w ROD.
 2. Każdy działkowiec zobowiązany jest do zagospodarowania we własnym zakresie wszelkich odpadów zielonych (np. części roślin, trawy, chwastów itp.) i wyposażenia działki w kompostownik.
 3. Odpady wielkogabarytowe takie jak: meble, lodówki, złom metalowy, telewizory, stolarka budowlana, odpady porozbiórkowe, opony samochodowe, zużyty sprzęt ogrodowy typu kosiarki, łopaty oraz inne odpady niepochodzące z działki należy wywozić we własnym zakresie, na własny koszt.
 4. Szczególny porządek należy utrzymać obok kontenerów. Zabrania się wyrzucania do ogrodowych pojemników/kontenerów na śmieci i pozostawiania obok nich:

– materiałów łatwopalnych oraz innych mogących wywołać pożar,

– odpadów wielkogabarytowych,

– baterii, akumulatorów, świetlówek, termometrów, opon samochodowych

– farb, rozpuszczalników, chemikaliów i środków dezynfekcyjnych i owadobójczych,

– beczek ze smołą, starych beczek metalowych lub plastikowych,

– innych cieczy i materiałów stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia i bezpieczeństwa działkowców lub mogących skazić naturalne środowisko Ogrodu.

 1. W przypadku stwierdzenia zanieczyszczenia przez działkowca: alejek, dróg ogrodowych, rowów melioracyjnych, parkingów, terenów przyległych do działek oraz otoczenia ogrodu wszelkimi odpadami, odpady te będą wywożone i utylizowane na koszt działkowca. Pokrycie kosztów usuwania zanieczyszczeń nie wstrzymuje ewentualnych kar porządkowych.
 2. Stosowanie § 68 ust.2 i 3 RROD, działka musi być bezwzględnie obowiązek wyposażona w kompostownik a działkowiec ma obowiązek kompostować odpady pochodzenia organicznego pochodzące z własnej działki. Wykroczeniem porządkowym jest wyrzucanie gałęzi i skoszonej trawy pod kontenery worków ze skoszoną trawą lub gałęziami.
 3. Działkowiec jest zobowiązany bezwzględnie do segregowania śmieci.

Rozdział V

„Zagospodarowanie działki”

 1. Długotrwała niemożność użytkowania działki rodzinnej na terenie ROD Bażant we Wrocławiu nie oznacza jedynie zaniedbania upraw ogrodniczych, ale wiąże się to również z negatywnymi skutkami prawnymi dla działkowca (§ 80 regulaminu ROD pozbawia członkostwa osobę, która porzuciła działkę, czyli nie użytkuje jej, co najmniej 1 sezon ogrodniczy – tzn. 1 rok obejmujący czas siewu, wegetacji i odpoczynku ziemi)
 2. I tak, jeżeli działka jest porzucona przez użytkownika/działkowca, właśnie, na co najmniej 1 rok, z połączeniem tego na zaprzestaniu troszczenia się o nią i bez zapewniania jej opieki ze strony innych osób, na co wskazuje jej nieestetyczny wygląd oraz nie zachowuje obowiązku utrzymywania czystości i porządku na nieruchomości to Zarząd ROD:
 3. na wniosek i w porozumieniu z Komisją Problemową Ogrodu wprowadza procedurę przeprowadzenia właściwego postępowania wyjaśniającego przez „wezwanie pisemne działkowca do uporządkowania działki” dwa razy listem poleconym na adres podany przez działkowca, z upływem 2 tygodni od daty przypuszczalnego odebrania listu;
 4. po stwierdzeniu zaniechania działania i brak kontaktu choćby telefonicznego ze strony działkowca – Zarząd ROD podejmuje uchwałę i pozbawi go członkostwa Związku PZD oraz prawa użytkowania działki.
 5. Ponadto w myśl § 80 Regulaminu PZD Zarząd ROD może obciążyć działkowca kosztami uporządkowania działki przez wynajętą firmę.

ROZDZIAŁ VI

„Postanowienia końcowe”

 1. Zarząd Ogrodu może wprowadzić inne regulacje niezbędne do polepszenia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Ogrodu, zapewnienia ładu i porządku publicznego oraz ochrony infrastruktury i mienia ogrodowego.
 2. Interpretacja postanowień Regulaminu należy do Zarządu Ogrodu.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2021r

INFORMACJA

Na terenie Ogrodu znajduje się monitoring

Zarząd Komisaryczny ROD Bażant


17.08.2021r

     ZAWIADOMIENIE

      o Walnym Zebraniu sprawozdawczym

w ROD Bażant we Wrocławiu, ul. Bierutowska b/n

Walne zebranie  sprawozdawcze członków  PZD  w  ROD  odbędzie się

28-08-2021 r. o godz. 12-tej

na ogrodzie, na wolnym powietrzu

przed biurem zarządu po stronie B ogrodu przy ul. Bierutowskiej b/n


02.08.2021r

OGŁOSZENIE

Miło Nam poinformować, że kontynuujemy tak długo oczekiwane inwestycje na ROD Bażant. Prosimy o zapoznanie się z deklaracją zamieszczoną poniżej.

DEKLARACJA
przystąpienia do inwestycji polegających na budowie Instalacji Elektrycznej – Teren A oraz Teren B i C ( etap podłączeń działkowców ) oraz Instalacji Nawadniania Ogrodów Działkowych w ROD Bażant Wrocław – Teren A, B, C.

Komisaryczny Zarząd ROD BAŻANT we Wrocławiu zaprasza WSZYSTKICH Działkowców do zgłaszania gotowości przyłączenia swojej działki do instalacji elektrycznej oraz do instalacji nawadniania ogródków działkowych:

–  do składania deklaracji przystąpienia do inwestycji polegających na: budowie instalacji elektrycznej oraz wodnej na ROD BAŻANT we Wrocławiu.

Deklaracje należy składać w Biurze ROD BAŻANT we Wrocławiu po wcześniejszym umówieniu na spotkanie, tel. 880 997 087, tel. 602 506 726

Zarząd komisaryczny ROD Bażant


02.08.2021r

Drodzy działkowcy,

W marcu otrzymaliśmy warunki przyłączenia do sieci elektrycznej Tauron Dystrybucja S.A. na dostawę energii elektrycznej dla Rod Bażant – Teren A. W chwili obecnej otrzymaliśmy informację, że trawa projektowanie złącza kablowego dla Terenu A, termin wykonania instalacji wewnętrznej zgodnie z załączonym pismem to 08.09.2022r.

Zakres niezbędnych czynności dla realizacji przyłączenia, określonych w umowie o przyłączenie obejmuje:

Po stronie przyłączanego Podmiotu ( Teren A ROD Bażant ):

1. Przedłożenie Zgłoszenia gotowości instalacji obiektu do przyłączenia wraz z wymaganymi załącznikami nie później niż 14 dni przed 2022.09.08. ( gotowa do przyłączenia sieć ogrodowa )

2. Zawarcie przez Przyłączany Podmiot umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej lub umowy kompleksowej dla dostarczenia energii do obiektu.

Zapraszamy do składania deklaracji przyłączenia do wewnętrznej sieci zasilającej ROD Bażant – Teren A.

Frekwencja decyduje o rozpoczęciu inwestycji. ( min. 80% działkowców )

Wniosek do pobrania: WNIOSEK O ENERGIĘ -2021r .pdf 

Zarząd Komisaryczny ROD Bażant


25.07.2021r

Zawiadomienie

Informujemy, że na prośbę działkowców jest możliwość podłączenia do prądu dla działek na ternie B i ternie C w systemie ratalnym tj. 3 x 260 zł ( sierpień 2021, wrzesień 2021, październik 2021 )

 1. Wpłaty należy do dokonać do 15 każdego miesiąca.
 2. Po wpłacie całości kwoty oraz uzgodnieniu szczegółów technicznych z Zarządem Komisarycznym ROD Bażant nastąpi przyłączenie do sieci ogrodowej.
 3. Kwota obejmuje udostępnienie podłączenia do głównej sieci zasilającej ogrodu plus licznik oraz zabezpieczenie licznika w rozdzielni głównej.
 4. Kwota nie obejmuje doprowadzenia instalacji do działki oraz instalacji wewnętrznej.

Zarząd Komisaryczny ROD Bażant


26.06.2021r

Szanowni Państwo.

Informujemy, że w dniu 26.06.2021r po długim i ciężkim okresie pracy związanym z elektryfikacją ogrodów ROD Bażant popłynął prąd do pierwszych działkowców co spotkało się z euforią radości.

Dziękujemy i zapraszamy do współpracy !

Zarząd Komisaryczny ROD Bażant


09.06.2021r

!!! MAMY PRĄD !!! 

ZAWIADOMIENIE

Informujemy że, w dniu 14.06.2021r ( poniedziałek ) od godziny 17:00 zostanie przeprowadzony przegląd wewnętrznych instalacji elektrycznych u działkowców na terenie B i C, celem sprawdzenia poprawności połączeń elektrycznych i bezpieczeństwa użytkowania. Prosimy o obecność w/w terminie oraz udostępnienie wykonanej instalacji.

Proszę o potwierdzenie obecności na numer telefonu:  tel. 602-506-726 Pawłowski Zbigniew, tel. 880-997-087 Grażyna Auguścik

wysyłając   SMS:    Nazwisko,     NR Działki

Zarząd Komisaryczny ROD Bażant we Wrocławiu


08.06.2021r

Będziemy mieli prąd !!!

!!! MAMY PRĄD !!!

Szanowni Państwo,

W dniu dzisiejszym tj. 08.06.2021r został założony przez firmę Tauron Dystrybucja główny licznik energii elektrycznej. Od środy zaczynamy montaż liczników dla poszczególnych działek w rozdzielniach na alejkach ogrodowych. Następnie zostaną sprawdzone instalacje elektryczne u działkowców – informacja o terminie zostanie zamieszczona na stronie internetowej oraz na tablicach ogłoszeń. Po odbiorze instalacji zostaną podpisane umowy na dostawę energii elektrycznej.

Prosimy o zapoznanie się z umową o energię oraz pozostałymi dokumentami. ( zakładka dla członków/Elektryfikacja ogrodu )

Przed podpisaniem umowy konieczne jest uiszczenie opłaty energetycznej na konto ROD Bażant we Wrocławiu:    ROD Bażant Santander             40 1090 2402 0000 0001 3171 7921     oraz przedstawienie potwierdzenia wpłaty przy zawieraniu umowy.

Zarząd Komisaryczny ROD Bażant we Wrocławiu


31.05.2021r

Szanowni Państwo,

W dniu dzisiejszym tj. 31.05.2021r otrzymaliśmy informację o Tauron Dystrybucja, ze do końca tygodnia czyli do 07.06.2021r zostanie założony licznik główny na ROD Bażant.

Wszystkie aktualne informacje będą zamieszczane na stronie internetowej oraz na tablicach ogłoszeń.

Zarząd Komisaryczny ROD Bażant we Wrocławiu


27.05.2021r

Szanowni Państwo,

W dniu 08.03.2021r otrzymaliśmy warunki przyłączenia do sieci elektrycznej Tauron Dystrybucja S.A. i dostawę energii elektrycznej dla Rod Bażant – Teren A. Złącze jest w trakcie projektowania i zostanie zamontowane za ok. 2 miesiące.

Podstawą do rozpoczęcia inwestycji jest złożenie wniosku: WNIOSEK O ENERGIĘ -2021r .pdf  , co pozwoli zdefiniować liczbę osób do podłączenia energii elektrycznej do działek zlokalizowanych na Terenie A oraz określenie kosztów inwestycji.

Zarząd Komisaryczny ROD Bażant


26.05.2021r

!!! UWAGA  !!! UWAGA !!! UWAGA !!!

15 czerwca 2021r ostatecznie zostaną zakończone prace związane z przyłączeniem do prądu zgłoszonych działek !!!

Prosimy wszystkich działkowców, którzy już się zdecydowali oraz wszystkich do przyłączenia do sieci elektrycznej ROD Bażant o złożenie wniosku: WNIOSEK O ENERGIĘ -2021r .pdf w biurze ogrodowym. Koszt przyłączenia to: 770zł. Kontakt: tel: 880 997 087 lub 602 506 726.

Koszt przyłączenia do sieci elektrycznej ROD Bażant po terminie 15.06.2021r będzie uzależniony od aktualnych cen rynkowych materiałów oraz prac związanych z wykonaniem przyłączenia.

Zarząd Komisaryczny ROD BAŻANT we Wrocławiu


18.05.2021r

Zarząd Komisaryczny ROD BAŻANT we Wrocławiu zaprasza Wszystkie DZIECI oraz Wszystkich, którzy czują się dziećmi na:


18.05.2021r

Będziemy mieli prąd !!!

Szanowni Państwo,

Zakończyliśmy pierwsze prace związane z przyłączeniem do prądu działek !!!

Prosimy wszystkich działkowców o złożenie wniosku: WNIOSEK O ENERGIĘ -2021r .pdf w biurze ogrodowym. Kontakt: tel: 880 997 087 lub 602 506 726.

Informacje dodatkowe:

Przykładowe zestawienia/specyfikacja materiałowa rozdzielni elektrycznych do montażu w altanach na wybranych producentach ( przedstawiona oferta nie jest podstawą zakupu, jest jedynie informacją handlową ):

Rozdzielnia do altanek 2021.pdf

Kanlux.pdf

Legrand.pdf

Schneider.pdf

Przykładowe zestawienia/specyfikacja materiałowa rozdzielni elektrycznych do montażu na działce bez altany ( przedstawiona oferta nie jest podstawą zakupu, jest jedynie informacją handlową ):

Skrzynka NAO PLAST: wys. 50 cm + nogi 30 cm . Wyposażona w wyłącznik różnicowo-prądowy 25 A, 1 zabezpieczenie nadmiarowo-prądowe 16A, okablowanie , 1 gniazdo 230V , zamek tzw. energetyczny. Wszystko okablowane, tak aby tylko podpiąć kabel zasilający i działa to 290zł + koszt montażu.

Zapraszamy serdecznie do kontaktu i współpracy.

Zarząd Komisaryczny ROD BAŻANT


10.05.2021r.

Będziemy mieli prąd !!!

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 13.05.2021r rozpoczynamy ostatni etap inwestycji elektryfikacji ogrodów ROD Bażant we Wrocławiu. Prace rozpoczynamy od pierwszej alejki. Wszystkich nie zdecydowanych działkowców zapraszamy do dołączenia do inwestycji, wszystkich zdeklarowanych do śledzenia prac oraz kontakt w sprawie szczegółów przyłączenia.

To ostatni moment aby nie ponosić dodatkowych kosztów przyłączenia!!!  

Wniosek do pobrania: WNIOSEK O ENERGIĘ -2021r .pdf

Zapraszamy serdecznie do kontaktu i współpracy.

Zarząd Komisaryczny ROD BAŻANT


05.05.2021r.

Będziemy mieli prąd !!!

Szanowni Państwo,

Kontynuujemy proces elektryfikacji ogrodu ROD BAŻANT.

Przykładowe zestawienia/specyfikacja materiałowa rozdzielni elektrycznych do montażu w altanach na wybranych producentach ( przedstawiona oferta nie jest podstawą zakupu, jest jedynie informacją handlową ):

Rozdzielnia do altanek 2021.pdf

Kanlux.pdf

Legrand.pdf

Schneider.pdf

Zapraszamy serdecznie do kontaktu i współpracy.

Zarząd Komisaryczny ROD BAŻANT


26.04.2021r

Będziemy mieli prąd !!!

Szanowni Państwo,

Kontynuujemy proces elektryfikacji ogrodu ROD BAŻANT.

Prosimy wszystkich działkowców gotowych do przyłączenia prądu na swojej działce o złożenie wniosku o przyłączenie do Zarządu Komisarycznego ROD BAŻANT.

Wniosek do pobrania: WNIOSEK O ENERGIĘ -2021r .pdf

Wnioski są przyjmowane po uprzednim umówieniu się pod numerem tel: 602-506-726 po godz. 17:00 lub tel: 880-997-087

Zapraszamy serdecznie do kontaktu i współpracy.

Zarząd Komisaryczny ROD BAŻANT


14.04.2021r

Będziemy mieli prąd !!!

Pierwsi działkowcy szykują się na podłączenie prądu !!!

Miło patrzeć na zaangażowanie i chęć współpracy.

Jesteśmy przekonani, że dalsze współdziałanie zaowocuje wieloma osiągnięciami dla obu stron – Działkowców oraz Zarządu Komisarycznego ROD BAŻANT.


12.04.2021r

Elektryfikacja ROD BAŻANT 

Pytania związane z elektryfikacją ogrodu proszę kierować do:

Zbigniew Pawłowski tel. 602-506-726 w godzinach: 17:00 – 19:00

ZARZĄD KOMISARYCZNY ROD BAŻANT WE WROCŁAWIU


11.04.2021r

ABC Przyłączenia prądu – czyli jak i dlaczego?

1. Należy uiścić wpłatę: zaliczka na prąd 770,00 zł na konto ROD Bażant we Wrocławiu.

                ROD Bażant Santander             40 1090 2402 0000 0001 3171 7921

2. Należy podpisać Umowę na dostawę energii elektrycznej oraz Regulamin korzystania z energii elektrycznej na ogrodzie ROD Bażant we Wrocławiu. Do pobrania w biurze ROD BAŻANT we Wrocławiu po uprzednim umówieniu spotkania.

3. Należy wykonać instalację elektryczną w altanie lub posadowić rozdzielnie elektryczną według wytycznych projektowych na terenie podłączanej do prądu działki zgodnie z obowiązującymi normami elektrycznymi i normami bezpieczeństwa. Koszt instalacji po stronie działkowca ROD BAŻANT we Wrocławiu.

3a. Instalacja wewnętrzna do poszczególnych ogródków działkowych ROD BAŻANT we Wrocławiu.

Wykonawca jest zobowiązany do ustalenia zakresu prac przed przystąpieniem do prac oraz uzyskanie wiążącego potwierdzenia zakresu. Zaleca się montaż w altanie rozdzielni elektrycznej natynkowej z zabezpieczeniem różnicowo-prądowym jednofazowym ( 25A ) i obwodem odpływowym osobnym dla oświetlenia ( 10A ) i gniazda wtykowego 16A (min 10A). Do wszystkich altanek przewidziano zasilanie jednofazowe kablem ziemnym, miedzianym, trójżyłowym. Dla poletek bez altanki dopuszcza się montaż odpowiednich  skrzynek zewnętrznych o klasie min IP65 z zabezpieczeniami ( wyłącznik różnicowo-prądowy  jednofazowy 25A, wyłącznik nadmiarowo-prądowy 10A, wyłącznik nadmiarowo-prądowy 16A, gniazdo 230V ) i gniazdami. Sposób montażu oraz lokalizacja ustalana indywidualnie z właścicielem poletka. Dobór osprzętu zatwierdza Zarząd ROD BAŻANT we Wrocławiu. Przykładowy projekt rozdzielni wewnętrznej oraz rozdzielni zewnętrznej do pobrania w biurze ROD BAŻANT we Wrocławiu po uprzednim umówieniu spotkania. Możliwość po uzgodnieniu, zamówienia i zakupu gotowej rozdzielni wewnętrznej lub zewnętrznej  wraz  z montażem od firmy wykonawczej.

4. Należy zgłosić do Zarządu Ogrodu ROD Bażant we Wrocławiu gotowość instalacji do przyłączenia do rozdzielni głównej.

5. Sprawdzenie poprawności wykonania instalacji na terenie działki przez elektryka i jej odbiór.

6. Podłączenie zgłoszonej działki: doprowadzenie kabla elektrycznego ziemnego trójżyłowego miedzianego, zamontowanie licznika energii elektrycznej oraz zabezpieczenia nadmiarowo-prądowego licznika w rozdzielni głównej. Potwierdzenie wskazania licznika i zaplombowanie w obecności działkowca. Koszty podłączenia do rozdzielni głównej zawarty w opłacie: zaliczka na prąd 770,00 zł (kwota uzależniona od cen materiałów, robocizny itd ).

ZARZĄD KOMISARYCZNY ROD BAŻANT WE WROCŁAWIU


08.04.2021r

Będziemy mieli prąd !!!

Miło nam poinformować, iż rozpoczęliśmy montaż rozdzielni elektrycznych na głównej alei ogrodów działkowych ROD BAŻANT – teren B oraz teren C. Jest to koniec etapu pierwszego elektryfikacji. Kolejność podłączenia poszczególnych działek uzależniona jest od kolejności wpłat zaliczki na przyłączenie prądu ( wstępnie 770zł – kwota uzależniona od ceny materiałów ) na konto ROD Bażant.

ROD Bażant Santander
40 1090 2402 0000 0001 3171 7921

Wpłatę ( 770zł zaliczka na prąd ) należy dokonać do dnia 30.04.2021r.( pierwsze prace przyłączeniowe ).

UWAGA!!! Drugi etap – teren A jest w trakcie przygotowań!!! ( czekamy na montaż przyłącza elektrycznego od Tauron ) I ruszamy dalej !!!

Dziękujemy za miłe słowa i zapraszamy do współpracy !

Zarząd Komisaryczny ROD BAŻANT


02.04.2021r


29.03.2021r

Będziemy mieli prąd !!!

 
Zarząd Komisaryczny ROD Bażant informuje, że w najbliższych dniach zostaną zamontowane rozdzielnie elektryczne dla poszczególnych alejek na Terenie B i Terenie C. Kolejność podłączenia poszczególnych działek uzależniona jest od kolejności wpłat zaliczki na przyłączenie prądu ( wstępnie 770zł – kwota uzależniona od ceny materiałów ) na konto ROD Bażant.
ROD Bażant Santander
40 1090 2402 0000 0001 3171 7921

Bądź pierwszym „oświeconym” !!!


29.03.2021r

Uwaga!!! 

ŚMIETNIK MONITOROWANY ( Teren A, Teren B, Teren C )

Zabrania się składowania śmieci poza terenem śmietnika.

Obowiązuje segregacja odpadów.


21.03.2021r

Zmiany w opłatach za wywóz śmieci

Już od 1 września 2020r  we Wrocławiu wzrosły ceny za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Jest to wynik nowelizacji tzw. ustawy śmieciowej z 2019 roku, która zmieniła system wprowadzając maksymalne stawki dla nieruchomości niezamieszkałych i kolejną frakcję, jaką są bioodpady. O zmianach zdecydowali radni podczas XXV sesji Rady Miejskiej Wrocławia 23 lipca 2020r. Na przestrzeni lat znacznie wzrosły ilości wytwarzanych, odbieranych i zagospodarowanych odpadów komunalnych. We Wrocławiu licząc od 2015 roku to 45000 ton więcej. Warto pamiętać, że również przedsiębiorcy zajmujący się wywozem odpadów ponoszą większe koszty – począwszy od gwałtownego wzrostu opłaty za składowanie odpadów, ale też koszty pracy i energii.

    W 2020 r. Zarząd ROD Bażant we Wrocławiu za gromadzone wszelkie odpady razem , ponosił koszty miesięcznego  wywozu śmieci  2 100,- zł bez podwyższania kosztów w opłatach działkowców.

Aby zminimalizować  koszty opłat za śmieci  w  2021 r. Komisaryczny Zarząd ROD Bażant we Wrocławiu prosi działkowców o całkowite ograniczenie wyrzucania odpadów zielonych, a śmieci zmieszane , plastik, butelki najczęściej po piwie oraz papier zabierać ze sobą ponieważ:

W myśl  Regulaminu PZD  §  68 (zakazy porządkowe)

Działkowcom i innym osobom przebywającym na terenie ROD zabrania się:

1) zanieczyszczania działek, alejek, dróg, rowów melioracyjnych, terenów przylegających do działki oraz otoczenia ogrodu wszelkimi odpadami, w tym pochodzącymi z działki, np. gałęzie, chwasty,

2) wrzucania do ogrodowych pojemników na śmieci części roślin oraz nie pochodzących z działki odpadów komunalnych,

 3) gromadzenia i przechowywania na działce przedmiotów niepotrzebnych do uprawy (korzystania z działki), a obniżających jej estetyczny wygląd, a także wszelkich odpadów, w tym nie pochodzących z działki,

 4) stawiania szop, komórek, toalet wolnostojących itp.,

 5) spalania na terenie ROD wszelkich odpadów i resztek roślinnych,

6) wjazdu na teren ROD osobowymi pojazdami mechanicznymi bez zgody walnego zebrania ROD,

 7) parkowania na terenie ROD, poza wyznaczonymi do tego celu miejscami postojowymi, wszelkich pojazdów mechanicznych bez zgody walnego zebrania ROD,

 8) mycia i naprawiania na terenie ROD – także na miejscach postojowych – wszelkich pojazdów mechanicznych,

9) polowania, detonowania petard i innych ładunków wybuchowych oraz strzelania z wszelkiej broni, w tym także z pneumatycznej, na terenie ROD,

10) wprowadzania i trzymania na terenie ROD psów bez smyczy i kagańca oraz stałego utrzymywania kotów i psów na działce,

11) naruszania, zmieniania infrastruktury ogrodowej, a w szczególności budowania bram i furtek w ogrodzeniu zewnętrznym,

 12) sadzenia, a także usuwania drzew i krzewów oraz innych roślin na terenach ogólnych ROD,

13) prowadzenia na działce uprawy jednorodnej o charakterze produkcyjnym.


01.03.2021r


13.03.2021r

Drodzy działkowcy,

Niezmiernie miło nam poinformować, że otrzymaliśmy w dn. 08.03.2021r warunki przyłączenia do sieci elektrycznej Tauron Dystrybucja S.A. i dostawę energii elektrycznej dla Rod Bażant – Teren A.

Czekamy na jak najszybszą realizację umowy przez firmę Tauron.


11.01.2021r

Będziemy mieli prąd !!!

Miło nam poinformować, iż rozpoczęliśmy prace elektryfikacji ogrodów działkowych ROD BAŻANT. Prace na ogrodzie wzbudziły bardzo duże zainteresowanie działkowców oraz spotkały się z ogromną aprobatą.

Dziękujemy i zapraszamy do współpracy !


04.01.2021r

Szanowni Działkowcy,

Komisaryczny Zarząd  ROD „ BAŻANT” we Wrocławiu Informuje, że :      

za nami Sylwester oraz początek nowego 2021 roku. To także początek inwestycji oraz okresu zbiórki wpłat na realizację projektu sieci elektrycznej oraz instalacji nawadniającej Ogród Działkowy  ROD „BAŻANT” we Wrocławiu.

Miło nam zatem poinformować, iż rozpoczynamy prace elektryfikacji ogrodów działkowych podzielone na dwa etapy.

–  pierwszy etap  to ( Teren B i C ) w trakcie realizacji,

–   drugi etap inwestycji  to ( Teren A ) jest w trakcie przygotowań projektowych

Zapraszamy Państwa do złożenia zgody imiennej na dokonanie przyłączenia dzierżawionej  działki do wykonywanej inwestycji  elektryfikacji  na Ogrodzie „Bażant”

Miło nam poinformować, że mamy już projekt i kosztorys zgodnie z którym szacowany koszt ułożenia wewnątrzogrodowej  sieci elektrycznej w I etapie ( Teren B oraz Teren C )  wynosi:

130 000,00zł

W przeliczeniu na:

każdą ze 169 działek na ternie B i terenie C daje  kwotę  770,00  zł.

 1. Pierwszy krok już za nami! Z radością informujemy o rozpoczęciu prac związanych

 z elektryfikacją ROD  BAŻANT  od dnia 11.01.2021r.

 1. Proste i jasne zasady! W internecie www.rod-bazant.pl   oraz na tablicach informacyjnych na terenie Ogrodu znajdą Państwo warunki przystąpienia do inwestycji.
 2. Niskie koszty! Na przyłączenie do naszej inicjatywy mają Państwo czas do 30.06.2021r poprzez wpłatę kwoty 770,00 zł na zakup potrzebnych elementów instalacji elektrycznej oraz wpłatę kwoty 500,00 zł na rozpoczęcie prac związanych z wykonaniem instalacji nawadniania ogrodów działkowych do 31.12.2021r.
 3. Bezpieczeństwo! Wpłaty dokonać można na konto :

ROD Bażant Santander   40 1090 2402 0000 0001 3171 7921

Tytuł wpłaty ( przykład poniżej ):

1/  Jan Kowalski  Działka 1A  Zaliczka   na  prąd   770,00  zł    

oraz   

2/  Jan Kowalski Działka  1A    Zaliczka na wodę   500,00  zł

 

Bądź na bieżąco! Aktualne informacje dotyczące inwestycji uzyskają Państwo w Biurze Zarządu Komisarycznego ROD BAŻANT we Wrocławiu oraz na stronie ogrodu

www.rod-bazant.pl lub pod numerem telefonu : 880-997-087 lub 517-836-773.


21.12.2020r


13.12.2020r

OGŁOSZENIE

Miło Nam poinformować, że rozpoczynamy tak długo oczekiwane inwestycje na ROD Bażant. Prosimy o zapoznanie się z deklaracją zamieszczoną poniżej.

DEKLARACJA
przystąpienia do inwestycji polegających na budowie Instalacji Elektrycznej oraz Instalacji Nawadniania Ogrodów Działkowych w ROD Bażant Wrocław.

Komisaryczny Zarząd ROD BAŻANT we Wrocławiu zaprasza WSZYSTKICH Działkowców do przyłączenia swojej działki do instalacji elektrycznej oraz do instalacji nawadniania ogródków działkowych do:

– składania deklaracji przystąpienia do inwestycji polegających na
budowie instalacji elektrycznej oraz wodnej na ROD BAŻANT.

Deklaracje należy składać w Biurze ROD BAŻANT, na adres mail: rod_bazant@onet.eu lub na numer telefonu: tel. 880 997 087, tel. 517 836 773

W treści maila proszę podać:

Przykład:

1/  Jan Kowalski  Działka 1A    Prąd: TAK

oraz   

2/  Jan Kowalski Działka  1A    Woda: TAK

Deklaracje, które wpłyną w trakcie trwania inwestycji będą rozpatrywane indywidualnie zależnie od zaawansowania prac związanych z budową.

Serdecznie zapraszamy do współpracy
Zarząd ROD BAŻANT


11.12.2020r

PRZYPOMINAMY O KONIECZNOŚCI BEZZWŁOCZNEGO UREGULOWANIA
ZALEGŁYCH NALEŻNOŚCI – OPŁAT OGRODOWYCH 2019 i 2020r


25.12.2020r

Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu działając na podstawie § 110 ust. 2 pkt 16 w związku z § 41 ust.1 pkt 3 PZD
Od 25-11-2020 r.

p o w o ł a ł :

Zarząd Komisaryczny ROD Bażant we Wrocławiu w składzie :

1. Auguścik Grażyna-Prezes Zarządu Komisarycznego ROD
2. Dudziak Andrzej-Wiceprezes Zarządu Komisarycznego ROD
3. Kotarba Maria – Skarbnik Zarządu Komisarycznego ROD
4. Pawłowski Zbigniew-Sekretarz Zarządu Komisarycznego ROD
5. Łyszczarz Daniel – Członek Zarządu Komisarycznego ROD

Zarządowi Komisarycznemu przysługują kompetencje i prawa zarządu z wyboru na walnym zebraniu, a więc wszystkie uprawnienia i obowiązki określone w ustawie o rodzinnych ogrodach działkowych oraz w Statucie PZD


!!!!!!!!!!! UWAGA !!!!!!!!!!!

W ZWIĄZKU Z EPIDEMIĄ COVID-19
KRAJOWA RADA PZD

PODJĘŁA UCHWAŁĘ O OGRANICZENIACH W FUNKCJONOWANIU ROD

PEŁNA TREŚĆ UCHWAŁY

http://pzd.pl/artykuly/23941/188/Uchwala-nr-71-2020-Krajowego-Zarzadu-Polskiego-Zwiazku-Dzialkowcow-z-dnia-27-marca-2020-r-w-sprawie-szczegolnych-zasad-funkcjonowania-struktur-PZD-w-zwiazku-z-ogloszonym-na-obszarze-RP-stanem-epidemii.html

 

WALNE ZEBRANIE

ROD BAŻANT

SPRAWOZDAWCZE z wyborami uzupełniającymi do Zarządu ROD

ODBĘDZIE SIĘ W TERMINIE PÓŹNIEJSZYM

podstawa prawna uchwała KZ PZD nr 44/2020 z dnia 11.03.2020r.

Planowane jest określenie terminu w zależności od rozwijającej się sytuacji
sanitarno -epidemiologicznej w Polsce zgodnie z zarządzeniami KR PZD
http://pzd.pl/artykuly/23922/113/KOMUNIKAT-Krajowego-Zarzadu-Polskiego-Zwiazku-Dzialkowcow-z-dnia-11-marca-2020-r-w-sprawie-niezbednych-dzialan-organow-PZD-w-zwiazku-z-zagrozeniem-epidemiologicznym.html

Należy spodziewać się zaproszeń w formie pisemnej
dostarczonych na Państwa adresy podane do korespondencji
PROSZĘ PAMIĘTAĆ O KONIECZNOŚCI AKTUALIZACJI DANYCH TELEADRESOWYCH!!!


PRZYPOMINAMY O KONIECZNOŚCI BEZZWŁOCZNEGO UREGULOWANIA

ZALEGŁYCH NALEŻNOŚCI – OPŁAT OGRODOWYCH 2019