OPŁATY

OPŁATYWalne Zebranie Sprawozdawcze Członków Polskiego Związku Działkowców

uchwaliło w ROD Bażant we Wrocławiu następującą

wysokość opłat ogrodowych i termin ich wnoszenia w roku 2024.

Opłata ogrodowa w 2024 roku za 1 m2 powierzchni użytkowej działki = 1,00 zł

Opłata za wywóz śmieci z ROD w 2024 = 110,00 zł

Fundusz inwestycyjno-remontowy 2024 = 30 zł

Opłata za WC 2024 = 25 zł

Uchwałą KR PZD w sprawie wysokości składki członkowskiej PZD w 2024 = 6,00 zł

Opłata jednorazowa 2024 – Wiata na kontenery z odpadami dla terenu A, B, C  = 120,00 zł

Opłata energetyczna roczna 2023 = 50 zł ( opłata tylko dla użytkowników podłączonych do mediów )

Opłata wodna roczna 2023 = 50 zł ( opłata tylko dla użytkowników podłączonych do mediów )

Opłaty licznikowe według zużycia.

Cena za 1m3 =

Cena za 1kWh =

Opłata wpisowa jednorazowa dla nowego członka PZD = 1 100,00 zł

Wymienione opłaty, działkowiec zobowiązany jest wpłacić w terminie do dnia 30 czerwca  2024r.

Wymienione opłaty, działkowiec zobowiązany jest wpłacić na konto:

ROD Bażant Santander

40 1090 2402 0000 0001 3171 7921

!!! ZALEGŁE OPŁATY ZOSTANĄ OBCIĄŻONE ODSETKAMI USTAWOWYMI !!!


Opłaty inwestycyjne bieżące:

Inwestycja ” Elektryfikacja ROD Bażant” =  1035zł ( TEREN A ) – ostateczny termin wpłaty 30.06.2024 r ( możliwość rozłożenia płatności na 4 raty )

Inwestycja ” Nawodnienie ROD Bażant” =  1265zł ( TEREN A )

Inwestycja ” Elektryfikacja ROD Bażant” =  770zł ( TEREN B ) – ostateczny termin wpłaty 30.06.2024 r ( możliwość rozłożenia płatności na 4 raty )

Inwestycja ” Nawodnienie ROD Bażant” =  1150zł ( TEREN B ) – ostateczny termin wpłaty 30.06.2024 r ( możliwość rozłożenia płatności na 4 raty )

Inwestycja ” Elektryfikacja ROD Bażant” =  770zł ( TEREN C ) – ostateczny termin wpłaty 30.06.2024 r ( możliwość rozłożenia płatności na 4 raty )

Inwestycja ” Nawodnienie ROD Bażant” =  1150zł ( TEREN C ) – ostateczny termin wpłaty 30.06.2024 r ( możliwość rozłożenia płatności na 4 raty )

Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Polskiego Związku Działkowców

uchwaliło w ROD Bażant we Wrocławiu następującą

wysokość opłat inwestycyjnych i termin ich wnoszenia w roku 2024.

 

Opłata inwestycyjna jednorazowa 2023 – Wyrównanie parkingów: teren A i teren B = 120 zł  – płatność do 30.06.2023– ostateczny termin wpłaty 30.06.2024 r

Opłata inwestycyjna – Montaż latarni z oświetleniem solarnym i monitoringiem ogrodu: teren A, teren B, teren C. Inwestycja planowana w latach: 2023 – 2025. Harmonogram wpłat: 2023r – 100zł – płatność do 20.12.2023, 2024r – 200zł – płatność do 20.12.2024r, 2025r – 200zł – płatność do 20.12.2025r

Opłata inwestycyjna – Wymiana ogrodzenia na terenie ogrodu: teren A, teren B, teren C. Inwestycja planowana w latach: 2023 – 2025.

Harmonogram wpłat: 2023r – 150zł – płatność do 20.12.2023r , 2024r – 150zł – płatność do 20.12.2024r, 2025r – 150zł – płatność do 20.12.2025r

Wymienione opłaty, działkowiec zobowiązany jest wpłacić w terminie do dnia 20 grudnia  2024r.

Wymienione opłaty, działkowiec zobowiązany jest wpłacić na konto:

ROD Bażant Santander

  83 1090 2402 0000 0001 3227 8486

!!! ZALEGŁE OPŁATY ZOSTANĄ OBCIĄŻONE ODSETKAMI USTAWOWYMI !!!

NIE PRZYJMUJEMY WPŁAT GOTÓWKOWYCH