Archiwum 2017/2018

Archiwum 2017/2018

 

 

 

 

 

 

cutbazant-4ABcut

17.08.2017

 

 28.05.2017

 

25.05.2017

 

20.05.2017

 

 02.04.2017

Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze

Zarząd ROD Bażant we Wrocławiu zaprasza  na Walne Zebranie Sprawozdawcze członków PZD ROD Bażant,

które odbędzie się  22-04-2017 r

Więcej informacji tutaj

Czy warto brać udział w walnych zebraniach w ROD ?

24.12.2016

Prace na ogrodzie

Zapraszamy do obejrzenia najnowszych zdjęć prac wykonywanych na ogrodzie.

Zdjęcia dostępne są tutaj

24.12.2016

 

20.12.2016

P R O T O K Ó Ł z Nadzwyczajnego Walnego Zebrania ROD ” Bażant ” we Wrocławiu z dnia 26-XI-2016

Do pobrania tutaj

Zapraszamy również do zdjęć z obrad. Kliknij tutaj aby obejrzeć galerię.

 

14.11.2016

ZAWIADOMIENIE

 

Zarząd ROD Bażant we  Wrocławiu zaprasza na   NADZWYCZAJNE  WALNE  ZEBRANIE

Członków PZD w sprawie ponownego uchwalenia  opłaty na cele remontowo-inwestycyjne ogrodu,  które odbędzie się  w dniu  26-11-2016  w Szkole Podstawowej nr 44  przy Wilanowskiej 31 we Wrocławiu na  Oś. Jana III Sobieskiego .

Początek obrad:

 • w I  terminie o godz. 14 tej
 • w II  terminie o godz. 14³º

– Zgodnie z §62 ust. 1 statutu PZD uchwały walnych zebrań  odbytych w drugim terminie, co najmniej pół godziny.Po wyznaczonej  godzinie  rozpoczęcia  w pierwszym terminie , są ważne bez względu na liczbę członków zwyczajnych. PZD obecnych na tym zebraniu.   Zgodnie z § 56 ust.2 statutu PZD w danym ROD  i wykluczone jest zastępstwo lub działanie przez pełnomocnictwo. Każdy członek PZD zaproszony na walne musi  mieć ze sobą  dowód tożsamości, który może być  sprawdzony przy podpisywaniu listy obecności

P O R Z Ą D E K        O B R A D

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego zebrania.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Zatwierdzenie Regulaminu Nadzwyczajnego  Walnego Zebrania.
 5. Wybór Komisji Mandatowej, Uchwał  i  Wniosków.
 6. Plan pracy za 2016 rok.
 7. Sprawozdanie Komisji Mandatowej stwierdzającej prawomocność obrad.
 8. Uchwalenie wysokości opłat inwestycyjno-remontowych na w/w zadania.
 9. Dyskusja
 10. 10.Sprawy różne
 11. Zakończenie obrad.

 

14.11.2016

ROD Bażant  informuje, że  w związku z pisemną interwencją Pana Edwarda Michalskiego

z dnia 18 czerwca 2016  –   z żądaniem zwołania  nadzwyczajnego  walnego zebrania,

celem  wyjaśnienia  opłat ogrodowych uchwalonych  na walnym zebraniu sprawozdawczym

z dnia 16-04-2016;

Zarząd ROD Bażant został zobowiązany przez   Prezydium Okręgowego Zarządu Polskiego

Związku Działkowców  we  Wrocławiu  do  przeprowadzenia  zwołania walnego zebrania

do 30 listopada 2016- ale tylko celem wyjaśnienia  opłat na realizację inwestycji w 2016 r.

Odpowiedź PZD na żądania Edwarda Michalskiego /prezes zarządu 2002-2014 /    

 

18.10.2016

Kupiliśmy Rębak

Mając na uwadze potrzeby działkowców w utrzymaniu porządku na swoich działkach Zarząd ROD Bażant zakupił R Ę B A K do rozdrabniania gałęzi na trociny. Rębak będzie dostarczany na działkę po wcześniejszym zamówieniu telefonicznym przez działkowca na nr tel. 880 997 087 Rozdrabnianie gałęzi będzie odbywało się na działce dzierżawionej przez działkowca. Zarząd ROD Bażant we Wrocławiu

14689239_1334508076561506_1203064351_o 14646623_1334508156561498_882748023_o 14672829_1334507829894864_569558125_o

 01.10.2016

DOŻYNKI 2016

Dziękujemy wszystkim działkowcom za przybycie i wspaniałą zabawę.

 

  14625717_1334494869896160_1096336017_o 14689284_1334495219896125_348152224_o 14647188_1334495386562775_2005707432_o 14614276_1334495399896107_1796435605_o14677974_1334493926562921_2052004347_o14600597_1334495623229418_244162261_o

 

19.09.2016

14397386_1315279618484352_657099192_n

22.08.2016

OGŁOSZENIE

 

W związku z wymianą   ogrodzenia  w najbliższym czasie  Zarząd ROD Bażant we Wrocławiu prosi  działkowców o usunięcie od siatki w odległości  1 m wszelkie zagracenia i urządzenia  oraz usunięcie zieleni  od strony swojej  działki i od strony zewnętrznej do rowu tj. wszystko co utrudnia swobodny dostęp do siatki.                                                 Brak  realizacji  wystosowanej prośby przez Zarząd, działkowcy zostaną obciążeni kosztami zatrudnienia  ekipy  porządkowej.

Ponadto zgodnie z § 36 pkt. 2 Regulaminu Zarząd  przywołuje działkowców do utrzymania     porządku i czystości na działce zgodnie z §    67 pkt 1 oraz § 68 pkt 1,3 Regulaminu Altana natomiast  zgodnie z § 44 pkt 1 winna  być funkcjonalna i estetyczna

Zgromadzone i przechowywane na działce przedmioty  niepotrzebne  do uprawy,  wszelkie odpady  w tym nie pochodzące z działki,  a obniżające estetyczny wygląd  ogrodu od strony szosy za  zabudowaniami lub

 1. postawione marne szopy, komórki, toalety wolnostojące  –  muszą być usunięte w trybie natychmiastowym.

Wszystko co  obniża wygląd estetyczny  ogrodu musi być usunięte lub zmienione.

Ponadto  Zarząd ROD Bażant zobowiązuje  działkowców  zgodnie z

 • 52 pkt 1-4 tj.   w trymie natychmiastowym  zasadzone żywopłoty  do obcięcia do wysokości 1 metr. 

W  wyniku krytycznej kontroli   z  22 i 26 lipca 2016 i sankcji finansowych nałożonych  na    ROD Bażant  przez  Ekosystem  w sprawie obłożenia   kubłów w  śmieci  komunalnych w nadmiernej  ilości,  Zarząd ROD Bażant  zabrania :  wyrzucania śmieci  więcej  niż obejmuje pojemność pojemnika.  

Zabrania obkładania kubłów śmieciami  i workami

– to nie jest wysypisko śmieci!!

Śmieci odbierane są co tydzień w każdy wtorek

Odpady zielone w każdy czwartek.

Ponadto zakazuje się zaśmiecanie ogrodu i wyrzucanie wszelkich odpadów na  wolne działki.

 • Każda działka będzie musiała wykazać się istnieniem kompostu, a jego brak spowoduje obciążenie działkowca na opłatę za  1 kontener  na śmieci
 1. 170,00 zł

W najbliższym czasie zostanie zamontowany monitoring  w celu ochrony dobra działkowców oraz zdyscyplinowania użytkowników ogrodu w większą dbałość o estetykę.

Zabrania się samowolne instalowanie, budowanie urządzeń i obiektów poza zwyczajnym użytkowaniem działki bez zgody Zarządu  i  nie ujętych w Statucie, Regulaminie i Ustawie.

Nie dostosowanie się do Zarządzeń  Zarządu ROD Bażant , przepisów  Regulaminu , Statutu i  Ustawy –  działkowcy będą pociągani do sankcji zgodnie z Regulaminem i Zarządzeniem Zarządu

Zarząd ROD Bażant we Wrocławiu

 

20.08.2016

Zdjęcia pani Zofia Majewska

Wspaniały sposób w postaci albumu na utrwalenie efektów pracy w ogrodzie. Gratulujemy pani Zofii i zachęcamy innych do brania przykładu. Zdjęcia publikujemy dzięki uprzejmości pani Zofii Majewskiej.

Zapraszamy do Galerii

 10.07.2016

Ogrody działkowe to nie tylko przyjemność !

 

 25.06.2016

Protokół z posiedzenia Zarządu

 

11.06.2016

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami:

1. POWSZECHNY PRZEGLĄD ZAGOSPODAROWANIA ROD I DZIAŁEK W 2016 ROKU

2. OTWARTY PROGRAM ROZWOJU SPOŁECZNEGO RODZINNYCH OGRODÓW DZIAŁKOWYCH

3. NIE dla zamieszkiwania w ROD i altan ponadnormatywnych